Na mechanisering, de introductie van minerale meststoffen en de industrialisering van de productieprocessen is het nu aan connectiviteit en datamanagement om te zorgen voor de volgende Ė vierde Ė revolutie in de landbouwgeschiedenis.


Dankzij digitale connectiviteit kunnen intelligente landbouwmachines de verschillende 'data dots' in een werkproces met elkaar verbinden en ze in een slimme en geoptimaliseerde volgorde plaatsen op basis van bijv. meteorologische data of data die betrekking hebben op het specifieke veld, met behulp van centrale, cloud-gebaseerde managementsoftware.

De EU moet er verder op inzetten om een wereldleider te worden op het gebied van digitale landbouw. Dat was de conclusie van het congres 'Farming 4.0' op 12 oktober jl. in Brussel, waar beleidsmakers, toonaangevende spelers van de industrie, digital experts en vertegenwoordigers van de landbouwgemeenschap bijeenkwamen om de te volgen koers te bespreken.†

Bekijk hier een kort videoverslag van het congres met o.a. Khalil Rouhana (adjunct-directeur DG CONNECT):

De intrede in de landbouw van robots, intelligente machines en agrarische managementsoftware heeft de sector in ongekende mate getransformeerd. Digitale landbouw belooft dan ook enorme voordelen: hogere opbrengst, respect voor het milieu, efficiŽnt gebruik van hulpbronnen, automatisering en transparantie in de landbouwproductie.

Er zullen echter meer inspanningen nodig zijn om het enorme potentieel van digitale landbouw in Europa ten volle te benutten. Ondersteunende beleidsmaatregelen van de EU werden daarbij aangemerkt als een belangrijke factor.

Digitale landbouw belooft enorme voordelen: hogere opbrengst, respect voor het milieu, efficiŽnt gebruik van hulpbronnen, automatisering en transparantie in de landbouwproductie.

"Om de voordelen van digitale landbouw ten volle te kunnen benutten, moet de EU een ondersteunend, coherent en toekomstgericht beleid uitstippelen dat een aanmoediging vormt voor zij die de grenzen van innovatieve digitale landbouwtechnologieŽn verleggen, zoals de landbouwmachinesector, en voor zij die in het veld een echt verschil kunnen maken als ze die technologieŽn gebruiken, nl. de landbouwers en loonwerkers", aldus Richard Markwell, voorzitter van CEMA, de Europese koepelvereniging van organisaties die de landbouwmachinesector in Europa vertegenwoordigen en organisator van het eendaagse event.

Richard Markwell was blij met de nauwe samenwerking tussen DG AGRI en DG CONNECT op het gebied van digitale landbouw en feliciteerde de Europese Commissie met haar belangrijke initiatieven op dit vlak, zoals het grootschalige EU-proefproject ĎInternet of Food and Farm 2020í (IoF2020).

Europese landbouw met digitale landbouw op de voorgrond Ė welke rol is er weggelegd voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020?

Tegelijkertijd blijft de trage adoptie van technologie op het vlak van precisielandbouw en digitale landbouw in Europa een belangrijk punt van zorg. De sprekers hadden het erover welke rol het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van Europa na 2020 zou kunnen spelen om precisielandbouw en digitale landbouw meer ingang te doen vinden en adequate toegang tot digitale landbouwtechnologieŽn te verzekeren voor elk landbouwbedrijf, ongeacht zijn omvang. CEMA stelt voor om nieuwe, gerichte steunmaatregelen op te nemen opdat landbouwers makkelijker kunnen investeren in groene, digitale precisietechnologie met bewezen milieuvoordelen.

EssentiŽle voorwaarde: breedbandinternet op het platteland

De sprekers wezen er ook op dat het belangrijk is een toekomstige 'digitale kloof' tussen stedelijke en landelijke gebieden te vermijden. Investeringen in breedbandinternet in landelijke gebieden in de hele EU zullen cruciaal zijn om een robuuste infrastructuur tot stand te brengen en van de digitale landbouwrevolutie een succes te maken.

In het dit video-interview legt Ulrich Adam, secretaris-generaal van CEMA, uit waarom een betrouwbaar en snel breedbandnetwerk in landelijke gebieden van essentieel belang is om technologieŽn voor digitale landbouw en precisielandbouw te kunnen uitrollen.

Het CEMA-congres in vier punten

Opdat Landbouw 4.0 in de EU realiteit zou kunnen worden, hebben we nood aan:

  • besluitvormers in de EU en nationale regeringen die ervoor zorgen dat de digitale basisinfrastructuur in landelijke gebieden tot stand wordt gebracht
  • een Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat de mogelijkheden van landbouwers om in digitale technologieŽn te investeren vergroot
  • communicatie- en interfacenormen die verticale en horizontale communicatie vergemakkelijken
  • zekerheid voor landbouwers m.b.t. de veiligheid en eigendom van en de controle over hun gegevens

Meer weten? Bekijk hier alle presentaties.