Er is de voorbije weken heel wat te doen geweest over de vraag of jongeren (en jobstudenten) al dan niet aan de slag mogen gaan in bepaalde sectoren omdat ze daar worden blootgesteld aan de risico’s van biologische agentia. De FOD WASO heeft hierover nu op zijn website een helder standpunt ingenomen.


De regelgeving inzake biologische agentia in de Codex over het Welzijn op het Werk (boek VII, titel 1) is uitsluitend van toepassing op werknemers die door de aard van hun beroep in aanraking komen met biologische agentia zoals virussen. 

Dat betekent dat jongeren, en meer specifiek ook jobstudenten, aan de slag kunnen in sectoren waar geen beroepsrisico is aan biologische agentia. 

We willen ook het volgende onder uw aandacht brengen: 

Wat wel belangrijk is, is om bij elke tewerkstelling van jongeren zeker ook de principes van de Generieke Gids Veilig aan het Werk toe te passen, en ervoor te zorgen dat de jongeren goed geïnformeerd, opgeleid en begeleid worden bij het toepassen van de preventiemaatregelen die gelden op de arbeidsplaats (bv. voldoende afstand houden, toepassen hygiënemaatregelen, eventueel dragen van mondmaskers, enz.). 

Het standpunt van de FOD WASO vindt u hier terug, in de rubriek “Welzijn op het werk”.

Recent is de Richtlijn RL 2020/739 gepubliceerd, die COVID en MERS opneemt als een biologisch agentia. De omzetting in ons land is volop bezig, ze moet gerealiseerd zijn tegen 24 november van dit jaar.