Expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie: Technische Regelgeving

Op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau gelden uiteenlopende wettelijke kaders, regels en procedures met betrekking tot technische aspecten zoals veiligheid, energie-efficiëntie, milieu, telecom of transport. Welke regels gelden in welke situaties? Het expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie schept klaarheid.

Onze experts in technische regelgeving beantwoorden vragen van uiteenlopende profielen zoals technische medewerkers, compliance managers, kwaliteitsmanagers, salesmensen, marketeers en bedrijfsjuristen. Afhankelijk van uw vraag, helpen we u met advies op maat: van eerstelijnsadvies tot doorgedreven coaching.

Expertisedomeinen

Met vragen over deze thema’s kunt u bij de experts in technische regelgeving terecht:

 • Veiligheid en compatibiliteit
 • Milieu (productgebonden)
 • Energie-efficiëntie
 • Telecom
 • Transport

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

We beantwoorden onder meer deze veelvoorkomende vragen:

 • Welke technische voorschriften zijn relevant voor onze producten of diensten?
 • Hoe kunnen we aantonen dat onze producten voldoen aan alle technische voorschriften?
 • Wat is de actuele versie en zijn er herzieningen in voorbereiding?
 • Valt ons product onder het toepassingsdomein van een bepaalde technische regelgeving?
 • Hoe evolueren de technische regelgevingen op Europees, nationaal en regionaal vlak?

Onze aanpak

Afhankelijk van de aard en de omvang van uw vraag, bieden wij deze ondersteuning aan:

 • Spot: eerstelijnsadvies over een afgebakende vraag. Onze experts koppelen snel terug met een passend antwoord.
  • bv. Verschaffen van informatie over technische richtlijnen en voorschriften.

 • In-depth: onze experts voeren onderzoek naar een passende oplossing voor uw probleemstelling.
  • bv. Analyse en advies over specifieke regels en voorschriften.

 • Coaching: een van onze experts biedt gedurende een vooraf bepaalde termijn ondersteuning.
  • bv. Begeleiding bij de uitbouw van een CE-markeringsproces in functie van de productportfolio.

Hoe kunnen wij u verder helpen?