Expertisecentrum Milieu

Technologiebedrijven worden geconfronteerd met steeds strengere milieureglementeringen en verplichtingen rond de milieu-impact van producten. De impact van hun activiteiten en producten vraagt meer aandacht en bepaalt ook in grote mate het bedrijfsimago. Agoria’s expertisecentrum Milieu biedt u het nodige advies en de hulpmiddelen om deze uitdagingen aan te gaan.

Het expertisecentrum Milieu beantwoordt vragen van milieuverantwoordelijken, preventieadviseurs, HSE managers en andere medewerkers die belast zijn met het milieubeleid zowel op proces- als op productvlak. Ook CEO’s en andere C-levelprofielen kunnen bij ons terecht voor advies en ondersteuning.

Expertisedomeinen

Onze experts beantwoorden vragen over onder meer deze thema’s:

 • Milieuvoorwaarden en -vergunningen
 • Terugnameplichten (AEEA, ELV, batterijen, verpakkingen,...)
 • Duurzaam productbeleid, recyclage, ecodesign
 • REACH, CLP en gevaarlijke stoffen
 • Hinder (bv. geluid, geur)
 • Afvalstoffen
 • Bodem(-verontreiniging)
 • Water(-verontreiniging)

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

Onze experts beantwoorden onder meer deze veelvoorkomende vragen:

 • Voldoet ons bedrijf aan alle milieuverplichtingen?
 • Is ons formulier voor de aanvraag van een milieuvergunning correct ingevuld?
 • Welke tools of partners kunnen ons helpen bij het indienen of vernieuwen van een milieuvergunning?
 • Zijn er wijzigingen aan onze milieuverplichtingen gepland?
 • Welke verplichtingen hebben we inzake de preventie van bodemverontreiniging?
 • Wat is de wettelijke context inzake geur- en geluidshinder?
 • Valt mijn product onder een terugnameplicht en hoe pak ik dat aan?
 • Welke strategie moet ik volgen rond de autorisatie van stoffen onder REACH?
 • Hoe pak ik ecodesign aan?
 • Welke verplichtingen hebben we inzake de preventie van bodemverontreiniging?

Onze aanpak

Afhankelijk van de aard en de omvang van uw vraag, bieden wij deze ondersteuning aan:

 • Spot: eerstelijnsadvies over een afgebakende vraag. Onze experts koppelen snel terug met een passend antwoord.
  • bv. basisinformatie over de wettelijke milieuverplichtingen.

 • In-depth: onze experts voeren onderzoek naar een passende oplossing voor uw probleemstelling.
  • bv. gepersonaliseerd advies over een milieuvergunningsaanvraag

 • Coaching: een van onze experts biedt begeleiding bij de uitvoering van een specifiek dossier.
  • bv. begeleiding bij de afhandeling van een proces-verbaal naar aanleiding van de overschrijding van een milieunorm.

Hoe kunnen wij u verder helpen?