Expertisecentrum Innovatie

In onze snel veranderende maatschappelijke, economische en technologische context staat de technologische industrie voor stevige uitdagingen. Producten, diensten en processen met hoge toegevoegde waarde moeten op steeds kortere tijd gecreëerd, geproduceerd en vermarkt worden. Hiervoor is innovatie op business-, product- en productievlak onontbeerlijk. Het expertisecentrum Innovatie (ECI) biedt begeleiding bij het uittekenen, genereren, implementeren en realiseren van innovatieprocessen. We bieden ook ondersteuning aan (kmo-)ondernemers die aan de vooravond staan van groei en/of businesstransformatie.

Onze innovatie-experts beantwoorden vragen van economische, technologische en zakelijke aard die verband houden met de ontwikkeling van nieuwe ideeën, producten en diensten. Verder bieden ze ondersteuning op maat, van eerstelijnsadvies tot doorgedreven coaching. En om maximaal tegemoet te komen aan de uitdagingen van de ondernemer behoort ook het inschakelen van externe experts tot de mogelijkheden.

Expertisedomeinen

Met vragen over deze thema’s kunt u bij de innovatie-experts terecht:

 • Ondersteuning bij onderzoeks-, strategie-, transformatie- en innovatieprojecten: partner search, experten aanreiken, linken met innovatienetwerken, financiering door gewestelijke, federale en Europese overheden …
 • Masterplan Innovatie (van Sirris en Agoria): de belangrijkste sectortrends op het vlak van business, product en productie leveren een kader voor uw strategievorming
 • Opzetten en animeren van (lerende) netwerken, van ervaringsuitwisseling tussen bedrijven tot en met geformaliseerde, nieuwe samenwerkingen op het vlak van innovatie en strategische transformatie
 • Actieplan ‘Made Different’ (van Sirris en Agoria): begeleiding bij de transformatie naar een ‘factory of the future’, met specifieke expertise rond ‘networked factory’ en ‘human centered production’

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

Onze experts beantwoorden onder meer deze veelvoorkomende vragen:

 • Is onze organisatie ‘future proof’? Spelen we optimaal in op de voor ons belangrijke toekomsttrends? En welke weerslag zullen deze hebben op onze business, producten en processen? Met welke competenties moeten we ons versterken om succesvol te blijven?
 • Zijn we klaar om op lange termijn rendabel en duurzaam te produceren in België? Welke transformaties zijn hiervoor noodzakelijk?
 • Hoe maken we geïnformeerde en strategische innovatiekeuzes en hoe zetten we een onderzoeks- en innovatieproject op?
 • Welke partners kunnen ons ondersteunen in dat hele proces?
 • Maken we optimaal gebruik van de bestaande subsidies en fiscale steunmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling?
 • Zijn we klaar om ons product om te turnen naar een dienst? Is ons B2B-product ook geschikt voor de B2C-markt?

Onze aanpak

Afhankelijk van de aard en de omvang van uw vraag, bieden wij deze ondersteuning aan:

 • Spot: eerstelijnsadvies over een afgebakende vraag. Onze experts koppelen snel terug met een passend antwoord.
  • bv. toelichting bij de procedures voor innovatiesteun of het opzetten van een samenwerking met kennisinstellingen.

 • In-depth: we voeren specifiek studiewerk naar een passende oplossing voor uw probleem of uitdaging.
  • bv. verzamelen van de meest relevante evoluties en trends voor uw specifieke situatie of een gestructureerd interview gevolgd door een positioneringsadvies of benchmark.

 • Coaching: een van onze experts biedt gedurende een vooraf afgesproken termijn ondersteuning en levert onder meer coaching en concrete implementatievoorstellen op uw maat.
  • bv. ondersteuning bij het opstellen van een strategisch transformatieplan voor uw business: begeleiding bieden bij strategische beslissingen, adviesraad installeren …

Hoe kunnen wij u verder helpen?