Expertisecentrum Energie

Bedrijven krijgen op uiteenlopende manieren met energiebeleid te maken. Voor velen is energie in de eerste plaats een essentiële productiefactor, voor anderen heeft het beleid belangrijke implicaties voor de producten en oplossingen die zij aanbieden op de markt. Het expertisecentrum Energie beantwoordt al uw vragen over energiereglementering.

Uiteenlopende profielen kunnen bij onze experts terecht.

Van duurzaamheidsverantwoordelijken over energie-aankopers tot financiële profielen: wij beantwoorden vragen vanuit uw hele organisatie met advies op maat, van eerstelijnsadvies tot doorgedreven coaching.

Expertisedomeinen

Onze energie-experts beantwoorden vragen over deze thema’s:

 • De gas- en elektriciteitsmarkt
 • Energieprijzen en -aankoop
 • Afschakelplannen
 • Energiebelastingen en accijnzen
 • Energieconvenanten (EBO en AB1 en AB2) en auditverplichtingen
 • Regelgeving inzake energie-audits
 • Premies en subsidies voor energiebesparende investeringen
 • Nettarieven en aansluitingscontracten voor gas en elektriciteit
 • Beleid inzake hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling
 • Investeringen in klassieke energieproductie
 • CO2- emissiehandel
 • Klimaatbeleid

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

Onze experts beantwoorden onder meer deze veelvoorkomende vragen:

 • Betaalt onze organisatie competitieve energieprijzen?
 • Hebben wij recht op vergoedingen, bijvoorbeeld bij een leveringsonderbreking?
 • Komen we in aanmerking voor een energiebeleidsovereenkomst of een “accord de branche” in Wallonië? Welke voordelen kan dit hebben?
 • Welke energiepremies of -subsidies kunnen investeringen ondersteunen?
 • Hoe verloopt de ondersteuning van hernieuwbare energie?

Onze aanpak

Afhankelijk van de aard en de omvang van uw vraag, bieden wij deze ondersteuning aan:

 • Spot: eerstelijnsadvies over een afgebakende vraag. Onze experts koppelen snel terug met een passend antwoord.
  • bv. toelichting bij energiefacturen of vragen over energietaksen.
 • In-depth: onze experts voeren onderzoek naar een passende oplossing voor uw probleemstelling.
  • bv. grondige vergelijking van prijsoffertes en advies over aankoopformules.
 • Coaching: een van onze experts biedt gedurende een vooraf bepaalde termijn ondersteuning.
  • bv. begeleiding bij geschillen tussen energieverbruikers en netbeheerders.

Hoe kunnen wij u verder helpen?