De stad Mechelen heeft een beroep gedaan op onze lidbedrijven Eurosense en esri BeLux om thermografische opnames te maken over het volledige grondgebied van de stad en de resultaten daarvan zichtbaar te maken via een online viewer. Deze digitale kaart is geweldige bron van informatie voor de stad en haar inwoners, die nu perfect de isolatiekwaliteit van hun dak kunnen bekijken.


Energie is tegenwoordig letterlijk een hot topic. De uitermate hoge kostprijs van de verschillende energiebronnen zijn een dagelijkse realiteit. Naast de aanzienlijke financiële kostprijs, wordt bovendien de negatieve invloed van de verbranding van fossiele brandstoffen op de klimaatopwarming steeds duidelijker. 

Het Kyoto-protocol en zijn opvolgers hebben tot doel om de verhoogde uitstoot van broeikasgassen te matigen. Als gevolg hiervan wordt er op verschillende niveaus (internationaal, nationaal, gewestelijk,…) uitgekeken naar mogelijkheden om rationeler en efficiënter met energie om te springen. 

Thermografie is hierbij de voorbije jaren een uitstekend hulpmiddel gebleken, o.a. om burgers en bedrijven te sensibiliseren. Wat blijkt immers? En groot deel van ons dagelijks energieverbruik is toe te schrijven aan de verwarming van gebouwen. Studies wijzen bovendien uit dat maar liefst 30% van de warmteverliezen die plaatsvinden in een niet-geïsoleerd gebouw, via het dak gebeuren. Thermografie is de ideale techniek om de algemene bewustwording rond energieverbruik en energieverlies te stimuleren.

Door bovendien de informatie van thermografische opnames te koppelen aan andere energiekenmerken en eventueel andere omgevingsfactoren, verkrijgt men een mooi totaalbeeld van mogelijke besparende maatregelen (zoals investeren in efficiënte verwarmingstechnieken en goede isolatie van gebouwen). 

Om al die redenen heeft de stad Mechelen recent een beroep gedaan op Agoria-lidbedrijven Eurosense en esri BeLux.

Eurosense maakte thermografische opnames over het volledige grondgebied van de stad. Op deze warmtebeelden kan het warmteverlies van elk dak in de hele stad worden afgelezen. Met een goede interpretatie en aangepaste legendes krijgt men dus een indicatie over de isolatiekwaliteit van het dak.

Via de viewer van esri kan deze warmtekaart digitaal worden bekeken. Door het gebruik van een kaart of luchtfoto als achtergrond kunnen burgers hun huis gemakkelijk terugvinden. Deze thermografische luchtfoto van Mechelen is het ideale sensibiliseringsinstrument om gericht besparingsadviezen aan burgers en bedrijven te geven. 

Meer weten over deze oplossing of andere interessante toepassingen van cartografie en ruimtelijke analyse? Neem in oktober of november deel aan een van de Esri-dagen. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Reserveer hier uw plaats.