In de aanloop naar de Europese verkiezingen doet Agoria concrete aanbevelingen rond diverse thema's die belangrijk zijn voor de technologische industrie. In deze reeks stellen we ze kort aan u voor. Vandaag : de fiscaliteit.


De Europese Commissie tracht al verschillende jaren om een 'billijke fiscaliteit' ("a fair taxation system") tot stand te brengen. Ze moet de belangen en het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen vrijwaren, zowel binnen als buiten de EU. Het doel moet blijven om een gunstige omgeving voor ondernemingen te scheppen en niet om de fiscale lasten te verhogen onder het mom van streven naar meer "fiscale billijkheid". 

Daarbij is het ook belangrijk om het debat over de harmonisatiemaatregelen – zoals de CC(C)TB (Common Consolidated Corporate Tax Base) of de belasting van de digitale economie – te voeren op basis van objectieve en becijferde analyses. Die analyses ontbreken echter vooral aan Belgische zijde … 

Ten slotte moeten we er over waken dat de wederzijdse fiscale belangen van de lidstaten in evenwicht blijven. Zonder correctie- of compensatiemechanisme zal een doorgedreven harmonisatie van de ondernemingsfiscaliteit vrijwel automatisch leiden tot een verschuiving van de belastinginkomsten van kleine naar grote lidstaten. 

Onze aanbevelingen : 

  • Ieder voorstel om de vennootschapsbelasting te uniformiseren vooraf analyseren en becijferen om het concurrentievermogen van de Europese ondernemingen te vrijwaren en de budgettaire belangen van de lidstaten in evenwicht te houden.
  • Zorg voor een structurele regeling binnen de OESO voor de winstbelasting op digitale activiteiten en vermijd daarbij omzetbelasting.
  • De fiscale regelgeving vereenvoudigen (cf. de berekening van de af te trekken rentekosten – ATAD-richtlijn) en de administratieve verplichtingen verlichten (cf. invoering van een country-by-country-rapportering).
  • Een veel eenvoudiger btw-systeem invoeren door verder te werken aan de instelling van een definitief systeem. Op het vlak van indirecte fiscaliteit coördineert en harmoniseert de EU de regelgeving inzake btw en accijnzen. Het doel is om de regels te harmoniseren en te zorgen voor een gelijke behandeling van de ondernemingen in de EU. Het huidige btw-systeem werd in 1969 ingevoerd en geldt als een 'tijdelijke' regeling.

Bekijk onze voorstellen voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019 op techmatters.agoria.be.Ter gelegenheid van de volgende Europese verkiezingen organiseert Agoria op 25 april een debat met de lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen van de Nederlandstalige en Franstalige partijen. Schrijf snel in.