Op 16 januari jl. nam de Europese Commissie een Europese strategie over kunststoffen in een circulaire economie aan. Recenter brachten de Belgische autoriteiten de stakeholders samen om te bespreken wat nog kan worden verbeterd aan die strategie en om het standpunt van BelgiŽ te bepalen in de komende Europese debatten over dit thema.


Het doel van de Europese strategie over kunststoffen in een circulaire economie is om een verandering teweeg te brengen in de manier waarop kunststoffen en kunststofproducten worden ontworpen, geproduceerd, gebruikt en gerecycled.

Standpunt van de Belgische autoriteiten

Op 18 april brachten de Belgische autoriteiten de stakeholders samen om te bespreken wat nog kan worden verbeterd aan die strategie en om het standpunt van BelgiŽ te bepalen in de komende Europese debatten over dit thema.

Raadpleeg dit standpunt.

Enkele belangrijke punten die werden behandeld:

1. Een strategie die verder gaat dan het probleem van plastic verpakkingen

Verpakkingen hebben natuurlijk een grote impact, maar vormen niet het enige aspect waarop de strategie gericht moet zijn. De strategie staat voor verschillende uitdagingen, waaronder de coŲrdinatie van de stakeholders. Er zijn heel wat economische actoren betrokken waaraan niet meteen wordt gedacht. Denk maar aan de visserij, de landbouw, het toerisme enz., naast de industrie voor de productie en de verwerking van kunststoffen, de sorteer- en recyclingcentra en nog vele andere sectoren.

2. Innovatie

BelgiŽ verleent ook uitgesproken steun aan innovatieve projecten in de recyclingsector. Zo garandeert een betere sortering goed gerecyclede materiaalstromen. Daarnaast is er chemische recycling, die wel nog in de kinderschoenen staat maar niettemin veelbelovend is.

3. Sensibilisering van de consument

Het heeft geen zin om steeds meer te recyclen als het gerecyclede materiaal uiteindelijk niet echt wordt gebruikt. In dit verband wil BelgiŽ de aandacht vestigen op de mogelijke terughoudendheid om gerecyclede kunststoffen te gebruiken. Heel wat producenten durven die materialen nl. niet te gebruiken omdat ze bang zijn voor de reactie van de consumenten. Daarom is het belangrijk om consumenten ervan te overtuigen dat gerecyclede kunststoffen 100% veilig zijn, dezelfde kwaliteit bieden en veel milieuvriendelijker zijn. Als de vraag van consumenten naar gerecyclede producten stijgt, zal het aanbod van de producenten automatisch volgen.

Oproep voor vrijwillig engagement

Om het gebruik van gerecyclede kunststoffen te stimuleren, lanceert de Commissie een beloftecampagne voor de Europese bedrijven om tegen 2025 10 miljoen ton gerecyclede kunststoffen te gebruiken in nieuwe producten op de Europese markt.

Wilt u graag deelnemen aan de werkzaamheden van Agoria om een vrijwillig engagement op dit domein voor te bereiden? Neem dan contact met ons op!

Raadpleeg een samenvatting van de strategie inzake kunststoffen die de Europese Commissie heeft aangenomen evenals een samenvatting van de mededeling over de opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliŽn-, product- en afvalwetgeving