Op 26 mei stelde de Commissie een "faciliteit voor herstel en veerkracht" voor. Die faciliteit wordt gefinancierd met een lening van de Europese Commissie. België zou zo'n 5,1 miljard euro kunnen worden toegekend op basis van een plan dat vóór eind april 2021 moet worden ingediend.


Op 26 mei presenteerde de Commissie haar herstelstrategie, waaronder een voorstel om een "faciliteit voor herstel en veerkracht" op te zetten. Die faciliteit, die wordt gefinancierd met een lening van de Europese Commissie, is veruit het belangrijkste instrument van de herstelstrategie van de EU: tijdens de Europese Raad van 17-21 juli 2020 is overeengekomen om aan die faciliteit een bedrag van 672,5 miljard euro toe te wijzen. België zou zo'n 5,1 miljard euro kunnen worden toegekend op basis van een plan dat vóór eind april 2021 moet worden ingediend. Dat plan moet zowel investeringsprojecten als structurele hervormingen omvatten.

Hoewel het wetgevingskader nog niet is afgerond (en nog zou kunnen worden gewijzigd), zijn de voornaamste bekende elementen en de door de Europese Commissie voorgestelde krijtlijnen opgenomen in deze nota, die regelmatig wordt bijgewerkt.

Met vragen of suggesties in verband met het plan dat België moet indienen, kunt u altijd bij ons terecht.