In het kader van het Europees herstelplan is vastgelegd dat ten minste 20% van het budget van de 'faciliteit voor herstel en veerkracht' wordt aangewend voor digitaal (> 1 miljard euro voor België). Ontdek hier de concrete voorstellen van Agoria. 


Het Europees herstelplan, goed voor zo’n 750 miljard euro, staat in de startblokken. De belangrijkste les die de Europese Commissie uit de financiële crisis van 2008 heeft getrokken, is dat het herstelplan deze keer toekomstgericht moet zijn. De ingediende projecten zullen worden beoordeeld op hun effect als economische hefboom en op hun bijdrage aan de digitale en de klimaattransitie. De lancering van het herstelplan is een mijlpaal om het geweer van schouder te veranderen en nu volop in te zetten op duurzame investeringen om de economie veerkrachtiger te maken. 

In het kader van dit herstelplan wordt een faciliteit voor herstel en veerkracht gefinancierd door een lening van de Europese Commissie ten belope van 672,5 miljard euro. Aan België zou zo'n 5,1 miljard euro worden toegekend op basis van een plan dat vóór eind april 2021 moet worden ingediend. De twee grote prioriteiten zijn de klimaattransitie en de digitale transitie. Agoria steunt die prioriteiten en doet op beide domeinen een aantal heel concrete voorstellen (zie ons artikel Europees herstelfonds: Agoria doet voorstellen om Belgisch plan voor herstel en veerkracht uit te werken van 23/11/2020).

 In het bijzonder digitaal wordt steeds belangrijker in onze maatschappij en onze economie en zal doorslaggevend zijn voor de toekomst, zowel om banen en waarde te creëren als om de levenskwaliteit van de burgers te verbeteren of om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen te helpen halen. Om die reden legt Europa de nadruk op die sector: er is vastgelegd dat ten minste 20% van het budget van de 'faciliteit voor herstel en veerkracht' wordt aangewend voor digitaal (> 1 miljard euro voor België). 

In dat verband beveelt Agoria de federale, gewest- en gemeenschapsregeringen een aantal prioritaire investeringsmaatregelen en -projecten met budget en KPI's aan, ingedeeld in vijf grote digitale thema's. Om die prioriteiten uit te werken, heeft Agoria zich gebaseerd op de voorstellen van zusterfederatie DigitalEurope (How to spend it: A digital investment plan for Europe), met name voor de vijf prioritaire thema's. Die voorstellen zijn uiteraard aan de Belgische situatie aangepast.

De voornaamste projecten en hervormingen die Agoria voorstelt, zijn de volgende:

Digitale competenties en opleidingen: Agoria stelt twee grote projecten voor. Het eerste project is gericht op de digitale 'upskilling' van de (toekomstige) werknemers en de ondernemingen dankzij een scan voor elke categorie, gekoppeld aan opleidingsmogelijkheden resp. begeleiding. Het tweede vlaggenschipproject is de doorgedreven digitalisering van de scholen van de drie gemeenschappen door middel van een digitaliserings- en duurzaamheidsscan, begeleiding op maat van de scholen en 'digitale pakketten'.

Digitale gezondheidszorg: Om de digitale gezondheidszorg een echte impuls te geven, stelt Agoria voor om een Fonds voor digitale healthtech-oplossingen op te richten en sterk in te zetten op artificiële intelligentie (AI) en 'dataruimten' om specifiek aan de gezondheidsuitdagingen tegemoet te komen.

E-gov en open data ten dienste van en in samenwerking met kmo's en scale-ups: Het is voor België, de gewesten en gemeenschappen zaak dat ze elk een ambitieus plan voor e-gov en open data uitwerken waarbij ze gebruikmaken van de expertise van de juiste ondernemingen. Prioriteiten: alle transacties met burgers en bedrijven digitaal, een efficiëntiesprong door interne digitalisering, interoperabiliteit (tussen EU-landen maar ook tussen de verschillende bestuursniveaus van het land) en een sterke boost voor de data-economie met open data.

Digitale transformatie van de ondernemingen, innovatie en Green Deal: Gelet op het nieuwe Europese beleid om Europese dataruimten te creëren, stelt Agoria voor om een nationale 'Gaia-X'-hub op te zetten en de ondernemingen te steunen om dataprojecten te delen en te ontwikkelen. Met betrekking tot AI vraagt Agoria dat ambitieuzer wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling ervan in ondernemingen en in het oplossen van intergewestelijke maatschappelijke uitdagingen met AI.

Connectiviteit en infrastructuur: Voor een digitale infrastructuur van topniveau is het absoluut noodzakelijk dat er een aangepast kader komt voor de uitrol van 5G, in het bijzonder de dringende veiling van de frequentiebanden en de aanpassing van de emissienormen (aanbevolen door de EU en de WHO). Daarnaast moeten de overheden ook investeren in connectiviteit op de belangrijkste transportassen om zo de positie van België als logistieke hub in Europa te versterken.

Agoria werkt samen met de verschillende regeringen om die prioriteiten maximaal in het Belgisch plan te integreren.

Lees hier alle voorstellen van Agoria (2 MB).