In het kader van het Europees herstelplan wordt een ‘Faciliteit voor Herstel en Veerkracht’ gefinancierd met een lening van de Europese Commissie ten belope van € 672,5 miljard. Aan België zou ongeveer € 5,1 miljard worden toegekend, op basis van een plan dat voor eind april 2021 moet worden ingediend. In dit plan moeten naast investeringsprojecten ook structurele hervormingen worden opgenomen. Volgens Agoria moet het Belgisch plan vooral de klimaat- en digitale transitie in België een boost geven.


Agoria heeft de lidbedrijven al geïnformeerd over de modaliteiten van deze Faciliteit, die het belangrijkste element van het Europese herstelplan vormt(zie bijlage (829,4 kB), alsook ons artikel ‘Europees herstelplan: welke criteria voor nationale plannen voor herstel en veerkracht’ van 15 oktober). Agoria heeft ook een voorstel van het VBO doorgegeven om projecten voor te stellen die rechtstreeks door private ondernemingen worden geleid (hoewel deze faciliteit in de eerste plaats bedoeld is om overheidsinvesteringen te ondersteunen en er ook andere instrumenten, zoals Invest EU, beschikbaar zijn).

Gelet op het zeer krappe tijdschema (België zou in december een eerste voorstel voor een plan kunnen indienen met het oog op het definitieve plan in april), lanceren we voorstellen voor investeringen en structurele hervormingen op te stellen, als inspiratie voor onze gewestelijke en federale politici die dit plan zullen moeten opstellen. Deze voorstellen zijn gebaseerd op de prioriteiten en aanbevelingen van Agoria.

Agoria is van oordeel dat het plan effectief moet bijdragen aan de groene en digitale transitie. Onze uitdagingen op dit gebied zijn immens en zijn al op grote schaal geïdentificeerd: de noodzaak om het tempo van de energierenovatie van gebouwen te versnellen, te investeren in mobiliteit, de uitrol van 5G te garanderen en de digitalisering van administraties en overheidsdiensten te versterken, de gezondheidszorg te verbeteren (inclusief het beheer van epidemieën) door middel van digitale technologieën, de digitale vaardigheden van (toekomstige) werknemers en jongeren te verbeteren,... Het is ook belangrijk om een deel van de beschikbare middelen te besteden aan de uitbreiding van onze deelname aan Europese industriële projecten zoals de "Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang" (IPCEI). 

De Faciliteit voor Herstel en Veerkracht is een niet te missen kans voor onze economie. Het is van essentieel belang dat het Belgische plan coherent is op het vlak van projecten en structurele hervormingen en dit via de verschillende betrokken beleidsniveaus. Wij roepen onze politieke leiders dan ook op om samen te werken.

Lees hier onze concrete voorstellen.  (2 MB)

Lees ook onze andere artikels in deze reeks: