De nieuwe energielabel kaderverordening 2017/1369 werd in het publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Deze nieuwe verordening vervangt de bestaande Richtlijn 2010/30.


Op basis van de energielabelkaderwetgeving kan de Europese Commissie verplichte eisen energielabeleisen opstellen voor bepaalde producten zoals koelkasten en tv's. Bij de verkoop van deze producten dient dan verplicht een label meegeleverd te worden met een indicatie van de energie-efficiëntie volgens de klassen A tot en met G. Daarnaast kunnen er mogelijke andere factoren verplicht zijn zoals waterverbruik. Een voorbeeld van een label ziet u hieronder:

De nieuwe kaderwetgeving brengt drie belangrijke veranderingen met zich mee voor fabrikanten van deze producten:

  • Alle labels zullen regelmatig herschaald worden wanneer er te veel producten in de hoogste klassen vallen. Vervolgens zullen de labels veranderen in de winkels via een gestandardiseerde procedure.
  • De labels met de klassen A+, A++, en A+++ zullen vervangen worden met labels zonder deze plussen erop.
  • Informatie over alle producten waarvoor een energielabel verplicht is, dient te worden ingevoerd in een database. Er is een publiek gedeelte met dezelfde informatie als op het label en een markttoezichtsgedeelte met technische informatie. De details van de database worden momenteel besproken.

Deze herschaling en de afschaffing van de klassen A+, A++ en A+++  zullen ertoe leiden dat de verordeningen met producteisen in de komende jaren herzien worden. De details voor elke productgroep zullen dan besproken worden. Het invoeren van de informatie in de database zal wel vanaf 2019 verplicht worden voor alle producten, ook al is de productspecifieke wetgeving nog niet herzien.

Raadpleeg hier de kaderverordening:
Nederlands (467,5 kB) - Frans (468 kB)

Meer informatie over de energielabelwetgeving en de productspecifiekewetgeving vindt u in Agoria's bibliotheek Technische wetgeving.