Eurocontrol heeft een groot contract getekend met Agoria-lidbedrijf Thales Belgium voor de uitwerking en levering van managed security services.


In het Global Risks Report 2018 van het Economisch Wereldforum staan cyberaanvallen op de tweede plaats van gevaarlijke gebeurtenissen die zich dit jaar zouden kunnen voordoen. Eurocontrol is zich maar al te goed bewust van het latente risico inzake cyberveiligheid en is dan ook al lang bezig met tegenmaatregelen.

In de Europese regelgeving m.b.t. het beheer van het net zijn veiligheidseisen opgenomen. Omdat we essentiële diensten aanbieden en worden beschouwd als kritieke Europese infrastructuur in België en Frankrijk moeten we ook maatregelen nemen om de veiligheid van informatie op een betrouwbare manier te garanderen.

Er werd gezocht naar een complete end-to-end managed service incl. het beheer van veiligheidsinformatie en gebeurtenissen evenals een security operations centre.

Daarom is er voor gekozen om alles te integreren in één programma, dat speciaal is ontworpen om te voldoen aan de eisen van ons Network Manager Operations Centre maar dat bovendien kan worden uitgebreid om tegemoet te komen aan alle toekomstige behoeften van Eurocontrol inzake IT-beveiliging.

"De universele goede praktijken op het vlak van cyberveiligheid vereisen een sterkere en betrouwbare beveiliging op ieder niveau. We zijn ervan overtuigd dat Thales, met zijn jarenlange ervaring en expertise inzake beheer van luchtverkeer, ons het nodige zal kunnen bieden om de luchtvaartindustrie te beschermen."
Eammon Brennan, directeur-generaal van Eurocontrol

Joe Sultana, Director Network Manager bij Eurocontrol, treedt hem bij: "Dit contract met Thales brengt ons nieuwe managed security services waardoor Eurocontrol de Network Manager een jarenlange duurzame werking kan garanderen."


 
Bent u lid van Agoria en doet uw onderneming het ook goed?
Een bijzondere bestelling, innovatie, uitbreiding, overname, onderscheiding ...? Laat het ons weten, zodat we uw bericht kunnen publiceren op www.agoria.be en in deze rubriek op de website van Agoria.

Stuur een tekstje van max. 20 regels (liefst met foto) naar redactie@agoria.be