Tijdens een recent seminarie van de vereniging van de Europese composietindustrie (EuCIA) met als titel 'Lightweight, Durable and Sustainable Composites' ging de aandacht uit naar duurzaamheid als belangrijkste drijfveer om composietmaterialen te gebruiken en naar de behoefte aan methodes voor levenscyclusanalyse (LCA) die betrouwbare en reproduceerbare resultaten opleveren. U kunt een video van het event online bekijken.


Bij de keuze van materialen speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol. Composietmaterialen zijn bijzonder duurzaam, hebben een lange levensduur en vergen weinig onderhoud. Lichtgewichtcomposietmaterialen leiden bovendien tot een lager energieverbruik over de volledige levensduur van het product. Verder bestaan er mogelijkheden voor het verwerken van het materiaal na gebruik, met inbegrip van recycling. LCA's die de milieuvoordelen van composietmaterialen over hun hele levensduur evalueren, vormen een belangrijk instrument. Ze zijn echter vaak ingewikkeld en duur, en de resultaten hangen af van het specifieke LCA-systeem en van de gebruikte gegevens.

Tijdens het EuCIA-seminarie dat op 25 oktober in Brussel werd gehouden, werden deze onderwerpen behandeld in presentaties en netwerkdiscussies.

Als reactie op de snelle toename van LCA-technieken en de behoefte aan reproduceerbare resultaten werkt de Europese Commissie momenteel aan een methode om de milieu-impact van producten tijdens hun hele levenscyclus (ecologische voetafdruk van producten – PEF) te kwantificeren. Een update over dit initiatief werd gepresenteerd door gastspreekster Michele Galatola, Product Team Leader bij het DG ENV, LCA-deskundige bij de EC en coördinator van de PEF-proeffase. Dit project moet gedetailleerde regels opleveren die moeten worden gevolgd om de impact van een product op het milieu te berekenen. Daarbij zal een lijst van bij de berekening te gebruiken bijkomende datasets gratis ter beschikking worden gesteld. Galatola wist te melden dat de technische werkzaamheden m.b.t. dit initiatief begin 2018 zouden moeten zijn afgerond, maar dat nog niet is beslist of deze regels een rol zullen spelen in toekomstige wetgeving.

De deelnemers aan het seminarie kregen ook presentaties te horen over de volgende onderwerpen:

  • de milieu-impact van composietmaterialen over de hele levenscyclus van een onderdeel, en hoe deze bij het ontwerp kan worden geminimaliseerd;
  • de vergelijking van de milieu-impact van verschillende recyclingtechnologieën voor composietmaterialen;
  • de levenscyclusanalyse van koolstofcomposietstructuren in de automotive, spoorwegindustrie en vliegtuigbouw. 

Verder werd de Eco-calculator besproken. De EuCIA heeft deze onlinetool ontwikkeld om de milieu-impact van de productie van composietproducten te berekenen (‘from cradle to gate').

De Eco-calculator en de seminaries die regelmatig worden georganiseerd zijn slechts enkele van de activiteiten van de EuCIA met betrekking tot duurzaamheid.

"Het promoten van de duurzaamheid van composietmaterialen is wat de EuCIA betreft een langetermijnstrategie", vertelt Roberto Frassine, voorzitter van de EuCIA. "Drie jaar geleden begonnen we met een ambitieus project, nl. een Eco-calculator uitwerken. Die calculator is nu al een jaar beschikbaar en kan gratis worden gebruikt door iedereen in de sector. We staan op het punt om andere projecten op te starten, waaronder een onderzoek over de recyclingstrategieën die wereldwijd voor composietmaterialen worden gehanteerd. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid en de circulaire economie van essentieel belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de composietindustrie."

U kunt een video van het seminarie ‘Lightweight, Durable and Sustainable Composites’ online bekijken. De video is gratis voor leden van organisaties die bij de EuCIA aangesloten zijn. Niet-leden betalen 50 euro. U kunt zich registreren via www.eucia.eu/forms/eventoctoberonline/

Over de EuCIA

De EuCIA, de vereniging van de Europese composietindustrie, is gevestigd in Brussel en vertegenwoordigt nationale verenigingen voor composietmaterialen in Europa en specifieke sectorgroeperingen op Europees niveau. Met de steun van haar leden bevordert de EuCIA een gunstig handelsklimaat in de innovatieve en groeiende Europese composietindustrie.

De opdracht, doelstellingen en activiteiten van de EuCIA steunen op drie pijlers:

  • Weten – opleidingen geven in de sector en best practises delen;
  • Tonen – actief zijn op Europees niveau en de besluitvorming sturen;
  • Groeien – industriële groei en ledenwerving in heel Europa.

In heel Europa zijn meer dan 10.000 bedrijven en naar schatting 150.000 werknemers actief betrokken bij de productie van composietmaterialen.

Meer informatie: http://www.eucia.eu/news/press-release-eucia-seminar-highlights-sustainability-as-key-driver-for-use-of-composites/