Op het einde van het jaar delen enkele van de 'leading ladies' uit verschillende expertisecentra van Agoria hun visie over de voorbije 12 maanden. Ook een ideaal moment om vooruit te blikken naar 2018. "Het is geen verrassing dat de aandacht in 2017 massaal uitging naar de GDPR, en in 2018 zal dat niet anders zijn", klinkt het bij Erika Buyens, Chief Expert General Regulations.


"Sommige ondernemingen staan voor de laatste implementatiefase. Dat betekent dat we in 2018 verder zullen gaan en dat we hen bijv. templates voor informatieverstrekking en bekomen van de toestemmen zullen aanreiken."

Hoe zag 2017 eruit op jouw expertisedomein?

Erika: Uiteraard was 2017 het jaar van de GDPR, waarover we heel wat vragen kregen van de leden. Hoewel de impact van de GDPR niet voor alle ondernemingen even groot zal zijn, hebben toch alle bedrijven op een of andere manier te maken met de verwerking van persoonsgegevens. Daarom hebben we vele artikels gepubliceerd, niet alleen over algemene kwesties maar ook over specifiekere onderwerpen zoals de gevolgen van de GDPR voor ondernemingen die cloudoplossingen gebruiken of aanbieden. Daarnaast hebben we ook verschillende informatiesessies georganiseerd. En last but not least heeft Agoria het GDPR Compass ontwikkeld om ondernemingen duidelijkheid te verschaffen: het GDPR Compass voert nl. een diagnose van de gegevensverwerking uit, analyseert de potentiële risico's, reikt een model van intern register van verwerkingsactiviteiten aan ... en biedt de organisatie ten slotte een overzicht van de acties die moeten worden ondernomen.

Wat waren de andere grote veranderingen inzake regelgeving?

Erika: De nieuwe regelgeving betreffende overheidsopdrachten die op 30 juni 2017 werd ingevoerd was ongetwijfeld een ander brandend actueel onderwerp. Een van de voornaamste doelstellingen van die nieuwe wetgeving is om innovatieve overheidsopdrachten te bevorderen en kmo's aan te moedigen om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Dat nieuwe kader betekent voor ondernemingen een grote aanpassing in de overheidsopdrachtenpraktijk. Collega Tiphaine de Portbail heeft daarom in 2017 een groot aantal opleidingen georganiseerd. Momenteel bevinden we ons in een fase waarin de nieuwe wet wordt geëvalueerd en verbeterd en Tiphaine volgt dat dossier op de voet voor de leden.

Op het vlak van reglementering van de internationale handel krijgt Agoria-expert Jef D’Hollander nog altijd heel wat vragen over economische sancties die gericht zijn op bepaalde sectoren en landen. 

Wat heb je in 2018 voor ons in petto?

Erika: Wat de GDPR betreft, blijven we de ondernemingen helpen om zich in overeenstemming te brengen. Dat doen we natuurlijk met ons GDPR Compass maar ook door de vele vragen te beantwoorden. Thomas Van Gremberghe, de GDPR-expert bij Agoria, stelt vast dat er een grote vraag is naar specifiek advies i.v.m. de procedures en het opstellen van informatieclausules. In 2018 zullen we een stap verder gaan en zullen we modelcontracten en templates aanreiken. 

Op het vlak van het overeenkomstenrecht verwachten we in 2018 grote ontwikkelingen in de wetgeving, rekening houdend met de geplande herziening van het Burgerlijk Wetboek inzake bewijs en aansprakelijkheid. In het nieuwe jaar zal ook het bezitloze pand worden ingevoerd evenals het pandregister, dat de pandgevende schuldeiser rechtszekerheid en transparantie zal bieden zonder dat de schuldenaar het gebruik van zijn onderpand wordt ontnomen. Dat zal waarschijnlijk heel wat vragen om individuele dienstverlening met zich meebrengen. 

Een opkomende trend die heel wat ondernemingen in 2018 zal bezighouden ten slotte, is de evolutie van contracten naar servitisatie. Deze nieuwe manier van zakendoen past in onze tijdgeest en is zowel economisch als op milieuvlak heel interessant, maar ze verandert alles wat met contracten te maken heeft en vormt een heuse uitdaging voor juristen.  Collega Béatrice Vanden Abeele, expert in overeenkomstenrecht, werkt nauw met de lidbedrijven samen aan hun specifieke dossiers ter zake. Die kwestie zal in 2018 ongetwijfeld opnieuw de aandacht opeisen bij Agoria.