De Europese tandwielfabrikanten hebben elkaar op 29 september 2020 virtueel ontmoet tijdens de eerste online gehouden jaarvergadering van Eurotrans (European Committee of Associations of Manufacturers of Gears and Transmission Parts). Salim Haffar, I MAK Gearboxes and Drives, Turkije, nam er de voorzittersfakkel over van Eric Goos, general manager bij Hansen Industrial Transmissions.


Tijdens deze algemene vergadering ging de aandacht vooral naar de uitdagingen ten gevolge van COVID-19. "COVID-19 fungeert als een katalysator voor digitalisering en zal leiden tot een versnelling van de processen in onze ondernemingen, in de industrie in het algemeen en in de tandwielsector”, zei Eric Goos, general manager van Hansen Industrial Transmissions N.V., de Belgische productievestiging van Sumitomo Drive Technologies. Hij is uittredend voorzitter van Eurotrans en heeft tijdens zijn 4-jarig mandaat een moderne organisatie op poten gezet, die klaar is om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Tijdens de jaarvergadering werd Salim Haffar, I MAK Gearboxes and Drives (Turkije) tot voorzitter verkozen en André Thuswaldner, Novagear AG (Zwitserland) tot ondervoorzitter.

Salim Haffar legde uit: ”Digitalisering en duurzaamheid worden de grote uitdagingen voor onze industrietak – om in de toekomst succesvol te zijn, zal samenwerken en netwerken over de landsgrenzen en tussen verschillende technologieën noodzakelijk zijn.”

Tijdens de gesprekken met managers van overal in Europa bleek eensgezindheid over het feit dat de Europese tandwielindustrie met haar spitstechnologieën en wereldwijde aanwezigheid een toonaangevende speler op de wereldmarkt is en dat een sterk netwerk zoals Eurotrans essentieel is om deze positie te versterken.

De Europese tandwielindustrie verwacht een terugval van 20% in 2020 en 5 à 10% groei in 2021.

Momenteel is de economische ontwikkeling van de sector bijzonder zwak ten gevolge van internationale conflicten en de woekerende pandemie. De bedrijven merken wel dat het dieptepunt van de dip is bereikt, maar algemeen wordt verwacht dat het veel tijd zal vergen om opnieuw het activiteitsniveau van 2018/2019 te halen.

Voor 2020 verwacht de Europese industrie een terugval van 20%, terwijl de verdere ontwikkeling zal afhangen van de economische en politieke evoluties in de wereld. Hoewel de economische toestand een grote uitdaging is voor de tandwielindustrie, is er toch enig optimisme in sommige afnemersectoren zoals halfgeleiders, farma, spoorwegen en logistiek.

“Onze industrie in Europa is innovatief en zal op lange termijn verder groeien. Eurotrans is een ideaal forum om van gedachten te wisselen over toekomstige trends in internationaal management”, aldus nog André Thuswaldner.

Voor meer informatie over Eurotrans en de algemene vergadering kunt u contact opnemen met Business Group Leader Jean-Marc Timmermans van Agoria.

Over Eurotrans

Eurotrans is het European Committee of Associations of Manufacturers of Gears and Transmission Parts. De nationale lidfederaties van Eurotrans behartigen de belangen van meer dan 600 ondernemingen in de EU, die samen een totale jaaromzet van meer dan 40 miljard euro realiseren en ruim 160 000 werknemers in dienst hebben. www.euro-trans.org