Kent u de Erasmus+-traineeships al? Via het ‘erasmusintern’-platform kunt u met een goed afgelijnd project in contact komen met studenten van meer dan 5000 Europese universiteiten of hogescholen, in alle disciplines en van alle niveaus. Een echte opportuniteit voor uw onderneming.


Erasmus blaast 30 kaarsjes uit. We hebben het dan duidelijk niet over de filosoof en humanist, maar over dat andere ‘begrip’: de uitwisselingsprojecten waarbij Europese beursstudenten ervaringen kunnen opdoen in het buitenland. In de afgelopen 30 jaar doorliepen meer dan 3 miljoen studenten een Erasmus-traject.

Ondertussen heeft Erasmus een plusteken achter zijn naam gekregen en spreken we dus van Erasmus+.  Dat heeft te maken met de verruimde focus van het project: terwijl die vroeger enkel lag op studenten aan hogescholen en universiteiten, wordt het nu uitgebreid naar traineeships in ondernemingen, professionele kennisuitwisselingen, jongerenprojecten buiten de schoolcontext en sport.

Vooral de Erasmus+-traineeships zijn een opportuniteit voor uw onderneming. Via het ‘erasmusintern’-platform kunt u met een goed afgelijnd project in contact komen met studenten van meer dan 5000 Europese universiteiten of hogescholen, in alle disciplines en van alle niveaus. U kunt dus zowel bachelors, masters, doctorandi als pas afgestudeerden (minder dan 1 jaar afgestudeerd) aanspreken. Als uw project opvalt voor een gepaste student en deze student en uw  onderneming elkaar vinden, vraagt de universiteit of hogeschool de beurs aan. Uw project dient u in op een onepager, dus veel administratie komt er niet bij kijken. Het platform bereikt u via https://erasmusintern.org/. Agoria wil u graag verder begeleiden bij de concretisering van uw aanvraag.

In 2015 doorliepen al 80.000 jongeren een trainee-programma. 28% van hen deed dat vanuit een wetenschappelijke, ICT- of ingenieursopleiding. In de profielanalyses vallen vanzelfsprekend intrinsieke motivatie en enterpreneurship op. Bovendien blijkt uit de cijfers dat maar liefst 1 op 3 van de trainees in haar of zijn begeleidend bedrijf blijft werken.

Klik hier voor meer info of neem contact op met Jeroen Franssen (jeroen.franssen@agoria.be).