In januari werd de nieuwe Energy labelling database (EPREL) gelanceerd. In deze database moeten alle producten die onder een energy labelling regelgeving vallen worden geregistreerd. Lees hier het antwoord op enkele veelgestelde vragen.


Ga naar de EPREL database 

Wat is de Energy labelling database (EPREL)?

De European Product Database for Energy Labelling is een online database voor productregistratie beheerd door de Europese Commissie. De database bevat gegevens over de energieprestatie van producten die onder de energy labelling-regelgeving vallen. Het betreft producten zoals lampen, verwarmingsapparatuur, displays, ovens, wasmachines, etc. Productgegevens die in de database zijn opgenomen, zijn bijvoorbeeld de energie-efficiëntieklasse van een product en technische informatiefiches. De database bestaat uit drie delen: één voor fabrikanten om hun producten in te registreren, één voor overheden ter ondersteuning van hun markttoezichthoudende activiteiten en één publiek deel met een selectie van de gegevens per product. Het deel voor de fabrikanten werd eind 2018 gelanceerd. De andere twee delen zijn momenteel nog in ontwikkeling.

Figuur 1: Startpagina EPREL-database van het deel voor de fabrikanten

Waarom werd deze database in het leven geroepen?

Het idee achter de database is het realiseren van een eerlijkere markt door het sneller identificeren van producten die niet aan de eisen voldoen. Hierdoor zullen de autoriteiten gerichter controles kunnen uitvoeren op de bedrijven die het minder nauw nemen met de regels. Als gevolg zullen bedrijven die investeren om de kwaliteitseisen te kunnen respecteren, een eerlijke concurrentiepositie krijgen. De verwachting is daarom dat de data in de database vooral gebruikt zal worden in risicoanalyses en voor het bepalen van publieke campagnes. Hierdoor zal het toezichtswerk gerichter uitgevoerd kunnen worden, bijvoorbeeld doordat de juiste contactpersoon in een bedrijf meteen geïdentificeerd kan worden. Op dit moment kost het ons soms weken om de juiste persoon te achterhalen (wat momenteel veel tijd van het proces kan innemen).

Klik hier voor een interview met de FOD Economie over de EPREL-database. 

Wat moet er precies worden geregistreerd?

Vanaf 1 januari 2019 moeten leveranciers (zowel fabrikanten als importeurs) van producten die vallen onder een 'Delegated Act on Energy Labelling' verplicht data en documentatie van hun producten uploaden in de database. De registratieverplichting gaat in op het moment dat producten voor de eerste keer op de Europese markt geplaatst worden. Units van modellen die vanaf 1 januari 2019 op de Europese markt geplaatst worden, moeten voor 31 december 2018 in de database worden geregistreerd. Units van modellen die tussen 1 augustus 2017 en 1 januari 2019 op de markt geplaatst zijn, moeten voor 30 juni 2019 aan de database toegevoegd zijn. De database is een verplichting uit de algemene Energy labelling Verordening (EU) 2017/1369

Meer toelichting over de verplichting vindt u hier

Wat betekent dat concreet?

In de database moeten de gegevens van productmodellen voor de identificatie van het model, de energie-efficiëntieklassen en het product information sheet worden ingegeven. Welke gegevens dit specifiek betreft, is afhankelijk van de energy labelling-verplichtingen per productgroep. Deze kunnen worden teruggevonden in de productspecifieke regelgevingen, zoals (EU) no. 874/2012. Een andere optie is het Excel-document van de Europese Commissie, waarin alle verplichte velden per productgroep staan opgelijst (red: de Excel-file vindt u bij de 'EPREL Exchange Model Documentation v2.1.0' op de EPREL workspace). 

Wat betekent de herziening van productregelgeving voor de registratieverplichting?

Het is belangrijk om de herzieningen van de productspecifieke regelgevingen in de gaten te houden, omdat de wijzigingen hierin ook gevolgen kunnen hebben voor de registratievereisten in de Energy labelling database (EPREL). Een voorbeeld is de herziening van verlichting; de voorgestelde wijziging van de scope van de energy labelling regelgeving zal het directe gevolg hebben dat bepaalde modellen van armaturen die momenteel niet geregistreerd kunnen worden in EPREL naar alle waarschijnlijkheid wel geregistreerd moeten worden vanaf de deadline uit de herziene regelgeving indien de lamp niet uit de armatuur kan worden gehaald. 

Voor meer informatie over de gewijzigde scope van de energy labelling regelgeving voor verlichting en de gevolgen voor de productregistratie in EPREL, klik hier

Waar moet ik mijn producten registreren?

Om te voldoen aan de registratieverplichting, moeten de modellen geregistreerd worden in de EPREL production database: https://energy-label.ec.europa.eu/

Hoe moet ik producten registreren?

Er zijn drie mogelijke manieren om de modellen in de database te registreren: handmatig per model, seriematig op basis van een xml-file of geautomatiseerd via system-to-system. Voor het handmatig registreren voorziet de database een invoerformulier waarin stap voor stap alle benodigde informatie kan worden toegevoegd. De seriematige registratie maakt gebruik van een samenvattende xml-file en een apart mapje waarin de technische documentatie als bijlage kan worden toegevoegd. 

Voor meer informatie over de registratieprocedures in EPREL, klik hier

Wat is de EPREL Acceptance database?

Dit is de database waarin geoefend kan worden met het registreren: https://energy-label.acceptance.ec.europa.eu/

Worden producten die ik in de EPREL Acceptance database heb geüpload automatisch toegevoegd aan de Production database?

Nee, de twee databases staan volledig los van elkaar. De producten moeten daarom echt direct in de EPREL Production database worden ingegeven. 

Is er ondersteuning beschikbaar voor de registratie van producten?

De Europese Commissie heeft een ‘European Product Registry for Energy Labelling Workspace’ in het leven geroepen. Via het workspace forum kunnen direct vragen gesteld worden over de registratie. Iedereen kan zich aanmelden voor deelname aan de workspace, maar het is wel noodzakelijk om hiervoor een Europese account aan te maken. Deze is gratis aan te maken via deze link. In de workspace zijn ook de links naar de oefen- en registratiedatabase terug te vinden, evenals een aantal handleidingen. 

Wat gebeurt er met de ingevoerde data?

Het is de bedoeling dat een beperkt deel van de ingevoerde data, zoals de energieprestatie van de producten en de technische fiches, beschikbaar zal zijn via het grote publiek om hen meer inzicht te geven in de energieprestatie van de producten. Zo moet het makkelijker worden de producten met elkaar te vergelijken. Daarnaast is het de bedoeling dat de data beschikbaar wordt voor de nationale overheden ter ondersteuning van hun markttoezichthoudende activiteiten en Europese ambtenaren. 

Relevante links