Energy Systems & Solutions

De  bedrijvengroep Energy Systems and Solutions groepeert de fabrikanten en leveranciers van producten, systemen en diensten met betrekking tot de productie, het transport en de distributie van elektrische energie.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep Energy Systems and Solutions monitort de energietransitie.
  • Zij organiseert diverse bedrijfsbezoeken, bijvoorbeeld bij Elia.
  • Zij volgt de ontwikkelingen in de energiepolicy nauwlettend op en informeert de lidbedrijven.
  • De bedrijvengroep werkt voor deze activiteiten nauw samen met het expertisecentrum Energie.

Nieuws