Multi-Energy

De  bedrijvengroep Energy Systems and Solutions groepeert de fabrikanten en leveranciers van producten, systemen en diensten met betrekking tot de productie, het transport en de distributie van elektrische energie.

Kernactiviteiten

  • De gezamenlijke standpunten tussen de lidbedrijven van de industriegroep omtrent energiebeleid te formuleren en te behartigen.
  • De industriegroep vertegenwoordigen naar de relevante Europese comités (Orgalime, T&D Europe, WindEurope,…) en regionale comités (Flux50, …).
  • Agoria is ook partner in diverse subsidieprojecten: IBN Offshore Energy, VIS Smart Energy City, INTERREG SCIFI, IBN IoT Value Chain/The Beacon. Voor meer info, zie: www.agoria.be/smartcities
  • Organsieren van overlegmomenten met Fluvius rond openbare verlichting en andere thema’s in het kader van Fluvius als multi-utility provider, alsook de interactie met lokale besturen.
  • Er zal toegewerkt worden naar een versterkte relatie met de andere stakeholders op verschillende politieke niveaus in de drie gewesten.

Nieuws