De normenantenne "Energie-efficiëntie en ecodesign van producten" sensibiliseert en informeert over de evoluties op het vlak van normalisatie en regelgeving over energie-efficiëntie en ecodesign van producten en processen. Deze maatregelen maken deel uit van de onafgebroken inspanningen van de Europese Unie om energie-invoer en de klimaatveranderingen te beperken. De klemtoon ligt op de toepassing van de volgende Europese richtlijnen en de bijhorende geharmoniseerde normen:

 • De Ecodesign Richtlijn voor energiegerelateerde producten (Eco-design for Energy Related Products directive – ErP) 2009/125/EC is een kaderrichtlijn die de principes, voorwaarden en criteria bepaalt voor het invoeren van ecodesign-vereisten. De uitvoeringsmaatregelen per productgroep worden uitgevoerd als verordeningen.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende loten, in functie van de verantwoordelijkheid binnen de Commissie (ENER = DG Energy, ENTR = DG Enterprise) met vermelding van het referentienummer indien al maatregelen beschikbaar zijn.

 • ENER Lot 1 Space Heaters (Boilers and combiboilers) (813/2013)
 • ENER Lot 2 Water heaters (814/2013)
 • ENER Lot 3 PC (Desktops and Laptops) and Computer monitors (617/2013)
 • ENER Lot 4 Imaging Equipment (vrijwillige overeenkomst)
 • ENER Lot 5 Electronic Displays/TVs (642/2009, 1062/2010, 801/2013) en onder herziening
 • ENER Lot 6 Standby and off-mode losses (1275/2008, 801/2013) en onder herziening
 • ENER Lot 7 Battery chargers and external power supplies (279/2009) en onder herziening
 • ENER Lot 8 Office lighting (245/2009, 347/2010) onder herziening
 • ENER Lot 9 Street lighting (245/2009, 347/2010) onder herziening
 • ENER Lot 10 Room air conditioning (626/2011/EU) + Comfort Fans + Residential Ventilation
 • ENER Lot 11 Electric motors (640/2009) + Fans(327/2011) + Circulators (641/2009) +
  Water Pumps (547/2012), daarbij zijn fans, pumps en electric motors onder herziening
 • ENER Lot 12 Commercial refrigerators and freezers
 • ENER Lot 13 Domestic refrigerators and freezers (643/2009, 1060/2010) onder herziening
 • ENER Lot 14 Domestic dishwashers (1016/2010,1059/2010) +
  washing machines (1015/2010,1061/2010) beide onder herziening
 • ENER Lot 15 Solid Fuel Boiler (Solid fuel small combustion installations)
 • ENER Lot 16 Household tumble driers (932/2012)
 • ENER Lot 17 Vacuum cleaner (666/2013)
 • ENER Lot 18 Complex set-top boxes (vrijwillige overeenkomst)
 • ENER Lot 19 Domestic lighting part I "non-directional lamps" (874/2012/EU) +
  part II "directional lamps" (244/2009, 859/2009) onder herziening
 • ENER Lot 20 Local Space heaters (Lot 15 + Lot 20)  (Local room heating products) (2015/1185/EU & 2015/1188/EU)
 • ENER Lot 21 Central heating products using hot air to distribute heat
 • ENER Lot 22 Domestic and commercial ovens (66/2014)
 • ENER Lot 23 Domestic and commercial hobs and grills  (66/2014)
 • ENER Lot 24 Professional washing machines, dryers and dishwasher
 • ENER Lot 25 Non-tertiary coffee machines (801/2013)
 • ENER Lot 26 Networked standby losses of energy using products (801/2013)
 • ENER Lot 27 Uninterruptible power supplies
 • ENER Lot 28 Wastewater pumps
 • ENER Lot 29 Clean water pumps (larger than those under Lot 11)
 • ENER Lot 30 Motors and drives (outside scope of Regulation 640/2009)
 • ENER Lot 31 Compressors
 • ENER Lot 32 Windows
 • ENER Lot 33 Smart appliances and meters
 • ENER Lot 34 Wine storage
 • ENER Lot 35 Power-generating equipment
 • ENER Lot 36 Insulation materials


 • ENTR Lot 1 Refrigerating and freezing equipment (2015/2014)
 • ENTR Lot 2 Transformers (548/2014)
 • ENTR Lot 3 Sound and imaging equipment
 • ENTR Lot 4 Industrial and laboratory furnaces and ovens (geen ecodesign maatregelen)
 • ENTR Lot 5 Machine tools (onder ontwikkeling)
 • ENTR Lot 6 Air-conditioning and ventilation systems (1253/2014)
 • ENTR Lot 7 Steam boilers (geen ecodesign maatregelen)
 • ENTR Lot 8 Power cables (geen ecodesign maatregelen)
 • ENTR Lot 9 Enterprises' servers, storage and ancillary equipment
 • ENTR lot Medical imaging equipment (Vrijwillige overeenkomst)
 • JRC Lot Taps & Showerheads
 • Game consoles (Vrijwillige overeenkomst)Nieuw werkplan:
o  Liften
o  Elektrische waterkokers
o  Handdrogers
o  Gekoelde containers
o  Zonnepanelen en omvormers
o  Domotica en controle apparatuur
o  Hogedrukreinigers

 • De Energy labelling richtlijn 2010/30/EU geeft aan hoe de consumptie van energie en grondstoffen wordt aangeduid op producten. De Europese Commissie heeft deze richtlijn uitgebreid van huishoudapparatuur (koelkasten, televisies, wasmachines…) naar alle energie-gerelateerde producten met inbegrip van de commerciële en industriële sector.
 • De Europese Ecolabel verordening 66/2010 waarbij producten die het best scoren op het gebied van milieu-impact zoals energie-efficiëntie en materiaalgebruik een label krijgen om aan te geven dat ze het minst belastend zijn voor het milieu.

De vragen in verband met geharmoniseerde normen over de Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU worden gezamenlijk met de andere normenantennes aangepakt.

Recente evoluties

Op zowat alle normalisatieniveaus (nationaal, Europees, internationaal) zijn er normen en nieuwe initiatieven i.v.m. goed ontwerp, eco-management en auditing. Hieronder vindt u een overzicht van enkele lopende projecten.

 • CEN/TC 44:  Commercial and professional refrigerating appliances and systems, performance and energy consumption
  • EN 16754:2016 Artisan Gelato and ice cream machinery - Performance characteristics and energy consumption
  • EN 16764:2016 Soft ice cream machines - Performance and evaluation of energy consumption
  • EN 16855-1:2017 Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 1: Prefabricated cold room kits
  • prEN 16855-2 Walk-in cold rooms - Definition, thermal insulation performance and test methods - Part 2: Customized cold room kits


 •       CEN/TC 49: Gas cooking appliances
  • prEN 30-2-1:2015 (revision) Domestic cooking appliances burning gas – part 2 Rational use of energy – Appliances having forced convection ovens and/or grills
  • EN 15181:2017 Measuring method of the energy consumption of gas fired ovens
  • EN 13203-4:2016 Gas-fired domestic appliance producing hot water - Part 4: Assessment of energy consumption of gas combined heat and power appliances producing hot water and electricity
  • FprEN 13203-5 Gas-fired domestic appliance producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas fired appliances combined with electrical heat pump
  • prEN 13203-6 "Gas-fired domestic appliance producing hot water – Part 6 : Assessment of energy consumption of gas fired heat pumps ad-sorption and ab-sorption"


 •        CEN/TC 156: Ventilation for buildings
  • CEN/TR 16798:2017 Energy performance of buildings –Technical report Part 2, 4, 6, 8, 10, 14,16
  • EN 16798:2017 Energy performance of buildings Part 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
  • FprEN 16798 Energy performance of buildings Part 1, 3
  • prEN 16798-11 Energy performance of buildings – calculation of the design of the cooling load
  • EN 13141-11:2015 Vertilation of buildings – Performance testing of components/products for residential ventilation – Part 11: Supply ventilation units
  • EN ISO 12759:2015 Fans – efficiency classification for fans
  • prEN ISO 12759-4 Fans – efficiency classification for fans – driven fans at maximum operating speed
  • prEN ISO 12759-5 Fans – efficiency classification for fans – jet fans
  • prEN ISO 12759-6 Fans – efficiency classification for fans – fan efficiency ratio
  • prEN xxxxx - Fans - Procedures and methods to determine and evaluate the energy efficiency for the electrical input power range of 125 W up to 500 kW

 •        CEN/TC 195: Air filters for general air cleaning
  • prEN ISO 12249-2 Particulate air filters for general ventilation - Part 2: Method of calculation for the energy performance of air cleaning devices and for the classification of the energy performance


 •        CEN/TC 197: Pumps
  • prEN ISO 14414:2015 (revision) Pump system energy assessment
  • prEN 17038- 1 Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pumps units - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of energy efficiency index (EEI)
  • prEN 17038-2Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pumps units - Part 2: Testing and calculation of energy Efficiency Index (EEI) of single pump units
  • NWI Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pumps units - Part 3 - Testing and calculation of energy efficiency index (EEI) of booster sets

 •        CEN/TC 228: Heating systems and water based cooling systems in buildings
  • EN 15316 (part 1-5) Energy performance of buildings
  • CEN/TR 15316-6:2017 Energy performance of buildings – Method for calculation of systems energy requirements and system efficiencies
  • prEN 15459-1 Energy performance of buildings – part 1: economic evaluation for energy systems in buildings
  • CEN/TR 15459-2:2017 Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15459-1, Module M1-14
  • CEN/TR 15378-2:2017 Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 2: Explanation and justification of EN 15378-1, Module M3-11 and M8-11
  • EN 15378-3:2017 Energy performance of buildings - Heating and DHW systems in buildings - Part 3: Measured energy performance, Module M3-10, M8-10
  • CEN/TR 15378-4:2017 Heating systems and water based cooling systems in buildings – Heating systems and DHW in buildings – Part 4 Measures energy performance
  •  N 12831-1:2017 Energy performance of buildings - Method for calculation of the design heat load - Part 1: Space heating load, Module M3-3

 •        CEN/TC 247: Building Automation, Controls and Building Management
  • EN 12098-1:2017 Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 1: Control -equipment for hot water heating systems - Modules M3-5, 6, 7, 8
  • EN 12098-3:2017 Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 3: Control equipment for electrical heating systems - Modules M3-5,6,7,8
  • EN 12098-5:2017 Energy Performance of Buildings - Controls for heating systems - Part 5: Start-stop schedulers for heating systems - Modules M3-5,6,7,8
  • EN 15232-1:2017 Energy Performance of Buildings - Energy performance of buildings - Part 1: Impact of Building Automation, Controls and Building Management - Modules M10-4,5,6,7,8,9,10
  • EN 15500-1:2017 Energy Performance of Buildings - Control for heating, ventilating and air conditioning applications - Part 1: Electronic individual zone control equipment - Modules M3-5, M4-5, M5-5
  • EN 16947-1:2017 Energy Performance of Buildings - Building Management System - Part 1: Module M10-12
  • CEN/TR 15232-2:2016 Energy performance of buildings - Part 2: Accompanying TR prEN 15232-1:2015 - Modules M10-4,5,6,7,8,9,10
  • CEN/TR 15500-2:2016 Energy Performance of Buildings - Control for heating, ventilating and air-conditioning applications — Part 2: Accompanying TR prEN 15500-1:2015 - Modules M3-5,M4-5,M5-5
  • EN 16946-1:2017 Energy Performance of Buildings - Inspection of Automation, Controls and Technical Building Management - Part 1: Module M10-11
  • CEN/TR 16946-2:2016 Energy Performance of Buildings - Inspection of Building Automation, Controls and Technical Building Management - Part 2: Accompanying TR prEN 16946-1:2015 - Modules M10-11
  • prEN 16510 (1-6): Residential solid fuel burning appliances

 •        CEN/TC 406 PC:Mechanical products-Ecodesign methodology
  • CEN/TR 17004:2016 Mechanical products – Conditions to set up environmental communication models by recognizing sectorial particularities


 •        CEN/CLC/JWG 3 Energy Management and related services - General requirements and qualification procedures
  • prEN ISO 50001 (revision) Energy management systems - Requirements with guidance for use


 •        ISO/TC 39: Machine tools
  ISO/TC 39/WG 12 Environmental evaluation of machine tools
  •  ISO/DIS 14955-1 Machine tools -- Environmental evaluation of machine tools -- Part 1: Design methodology for energy-efficient machine tools
  •  ISO/DIS 14955-2 Machine tools – Environmental evaluation of machine tools – Part 2: Methods for measuring energy supplied to machine tools and machine tool components
  •  ISO/NP 14955-3 Machine tools – Environmental evaluation of machine tools – Part 2: Principles for testing metal-cutting machine tools with respect to energy efficiency
  •  ISO/DIS 14955-4 Machinetools – Environmental evaluation of machine tools – Part 4: Principles for testing metalforming machine tools with respect to energy efficiency
  •  ISO/WD 14955-5 Machinetools – Environmental evaluation of machine tools – Part 5: Principles for testing woodworking machine tools with respect to energy efficiency
 •        ISO/TC 115 Pumps
  •   ISO/ASME DIS 14414 Pump system energy assessment


 •        ISO/TC 117: Fans
  •   ISO 12759 Fans -- Efficiency classification for fans
  •   (AWI) Part 1: Part load determination
  •   (CD) Part 2: Non driven fans at maximum operating speed, impeller only
  •   (DIS) Part 3: Driven fans at maximum operating speed
  •   (CD) Part 4: Jet fans
  •   (NP) Part 5: Jet fans
  •   (NP) Part 6: Fan efficiency ratio

 •        ISO/TC 118: Compressors and pneumatic tools, machines and equipment
  • ISO 1217:2009/Amd 1:2016 – Calculation of isentropic efficiency and relationship with specific energy
  • ISO/AWI 11011-2 Compressed air – Energy Efficiency – Part 2: Survey for energy efficiency


 •        ISO/TC 178: Lifts, escalators, passenger conveyors
  • ISO/TC 178/WG 10 Energy efficiency


 •        ISO/TC 244: Industrial furnaces and associated thermal process equipment
  • ISO/FDIS 13579-11 Method of measuring energy balance and calculating efficiency – Part 11: Evaluation of various kind of efficiency
 • CEN/TC 109: Central heating boilers using gaseous fuels
 • CEN/TC 295: Residential solid fuel burning appliances
 • CEN/CLC/JTC 10 Energy-related products - Material Efficiency Aspects for Ecodesign
  • General method for the assessment of the durability of products
  • General method for the assessment of the upgradability of products
  • General method for the assessment of the  ability to repair products
  • General method for the assessment of the ability to re-use products
  • General method for the assessment of the ability to re-manufacture products
  • Guide on how to use generic material efficiency standards when writing product specific standardization deliverables
  • Definitions related to material efficiency
  • Methods for calculating the recyclability and recoverability of energy related products.
  • General method for assessing the proportion of re-used components in an energy related product.
  • General method for assessing the proportion of recycled material content in an energy related product.
  • General method to declare the use of critical raw materials in energy related products.
  • Provision of information by manufacturers for the reporting of material efficiency aspects

 

Wetgeving/Normen/FAQ
Agenda
Contact 1 / Contact 2