Agoria heeft deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie over het Europees ruimtevaartbeleid, die op 22 en 23 januari plaatsvond in het Egmontpaleis.


Zo'n tachtig sprekers hadden het in tien rondetafeldiscussies over de actuele thema's voor de Europese ruimtevaart, waarvan enkele konden rekenen op onze bijzondere belangstelling:

  • de strategische autonomie van de EU: beleidsvoeringen voor Ruimtevaart, Defensie en Veiligheid,
  • het ruimtevaartprogramma van de EU tegen 2030,
  • de financiering van de Europese ambities inzake ruimtevaart,
  • de vooruitzichten van de Europese ruimtevaartindustrie.

Wat moet u zeker onthouden van dit informatieve event?

De afgelopen jaren zijn enkele taboes gesneuveld in de Europese instellingen. Vandaag wordt ruimtevaart algemeen erkend als een essentieel instrument van Defensie en voortaan kunnen defensieprojecten worden gefinancierd in de EU-begroting. Naast de lopende initiatieven zal deze ontwikkeling zich vanaf 2021 uitstrekken tot belangrijke programma's, waarop de industrie zich nu al moet beginnen voor te bereiden, zoals duidelijk werd aangegeven door Pierre Delsaux, adjunct-directeur DG GROW van de Europese Commissie.

Omgekeerd worden voorzieningen in de ruimte beschouwd als kritieke infrastructuur voor de EU en moeten deze dus worden beveiligd en beschermd.

Ruimtevaart, Veiligheid en Defensie zijn nauw verbonden met de strategische autonomie van de Unie, en de gedeelde ambitie op die vlakken moet worden gevrijwaard en zelfs versterkt. Naast het politieke discours heeft de EU heel opmerkelijke dingen gerealiseerd met de vlaggenschipprogramma's Galileo, EGNOS en Copernicus.

Zowel aan institutionele als aan industriŽle zijde wordt een Europese benadering van NewSpace erkend als een noodzaak. De Verenigde Staten en China investeren massaal en Europa moet zich met passende middelen positioneren.

Terwijl de begrotingsonderhandelingen in de Europese instellingen aan de gang zijn, heeft Eurospace zich bezorgd uitgelaten over het ontbreken van een specifiek ruimtevaartbudget voor onderzoek en ontwikkeling in het kader van Horizon Europa. De behoefte met het oog op de ondersteuning van de Europese ruimtevaartindustrie wordt geraamd op 4 miljard euro. Bovendien zouden nieuwe vlaggenschipprogramma's moeten worden gelanceerd op vier domeinen: defensie en veiligheid, bescherming van de planeet, connectiviteit en wetenschap & exploratie.

Dat standpunt werd krachtig bijgetreden door ASD, dat de voorwaarden voor een succesvol EU-ruimtevaartbeleid verduidelijkte: een voluntaristische strategie, nieuwe demonstrators en programma's, en een aanzienlijke verhoging van het communautair budget.

Er wordt voorzien in nieuwe financieringsmiddelen voor ruimtevaartprojecten en -programma's. Zo vergroot de Europese Investeringsbank haar rol in de financiering van ruimtevaartactiviteiten en wordt gewerkt aan een specifiek investeringsfonds. Dat idee wordt ook gesteund door het Groothertogdom Luxemburg, dat van Ruimtevaart een economische ontwikkelingspool heeft gemaakt.

De ontwikkeling van NewSpace brengt nieuwe behoeften om de gelanceerde voorzieningen te verzekeren met zich mee en mogelijk ook een nieuwe markt.†

Verschillende industriŽlen wezen op de huidige uitdagingen, zoals de bijzonder grote druk om de productiekosten terug te dringen, de verkorting van innovatiecycli en bepaalde ontwikkelingen zoals de digitale fabriek en artificiŽle intelligentie. Om die uitdagingen aan te gaan, maken nieuwe programma's echt een verschil. Daarbij werd het Zephyr-programma van Airbus als voorbeeld gegeven.

Het Europees Ruimtevaartagentschap zal zijn activiteiten diversifiŽren met een aanbod 'on orbit'-diensten. Daarnaast heeft het Agentschap een volledig gedigitaliseerd aankoopproces geÔmplementeerd en kondigt het voor 2019 een geÔnformatiseerde subsidietool aan.

In haar slottoespraak schaarde Monika Hohlmeier, Europees Parlementslid en voorzitter van de Sky and Space Intergroup in het Europees Parlement, zich achter het idee van nieuwe Europese ruimtevaartprogramma's die gekoppeld worden aan de defensiesector en die in de EU-begroting worden gefinancierd, en voegde ze eraan toe dat de steun van alle stakeholders op het vlak van ruimtevaart daarvoor noodzakelijk is.

Agoria zal de ontwikkelingen op dit domein blijven volgen de komende maanden, waarin belangrijke beslissingen worden verwacht.

Wilt u meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.