Met de eIDAS-Verordening, een Europese Verordening inzake de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten, werd een geharmoniseerde interne markt gecreëerd voor verschillende digitale 'vertrouwensdiensten' zoals de elektronische handtekening, zegel, tijdstempel en aangetekende zending. Deze worden voortaan erkend als gelijkwaardig doorheen de Europese Unie.


Agoria maakte een overzicht van de verschillende digitale vertrouwensdiensten die binnen Europa aan dezelfde regels onderworpen zijn en aldus gelijkwaardig zijn. Deze diensten bestaan telkens in een gekwalificeerde en niet-gekwalificeerde variant, met enkele toevoegingen door de Belgische wet, die enkel gelden in een Belgische context. Voorlopig is de impact van deze diensten beperkt omdat ze nog niet allemaal in voege zijn.

Download de tekst

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen