In het algemeen heeft deze effectbeoordelingsstudie aangetoond dat de huidige machinerichtlijn (2006/42/EG) geschikt is voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van machinegebruikers, en tevens geschikt is voor het waarborgen van de goede werking van de interne markt.


Volgens de studie zouden de voorgestelde herzieningen en de toepassing van verschillende beleidsopties de doeltreffendheid en doelmatigheid van de richtlijn echter verder verbeteren. Deze beleidsopties sluiten elkaar niet uit.

Binnen elke beleidsoptie zijn er specifieke aspecten die baat zouden kunnen hebben bij een aanpassing van de wetgeving. Zij zouden zorgen voor meer rechtszekerheid en een verbetering van de veiligheid voor de gebruikers.

Beleidsoptie 1: aanpak van de nieuwe uitdagingen die de technologische ontwikkeling met zich meebrengt

Ontwikkelingen door aanpassing van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen:

  • Machines verbonden in een netwerk en risico's van uitval van de connectiviteit
  • Samenwerkende robots
  • Artificiële intelligentie en machinaal leren
  • Software en software-updates
  • Cybersecurity

Beleidsoptie 2: aanpak van de problemen die zijn vastgesteld tijdens de evaluatie van de machinerichtlijn

Er zijn verschillende sub-opties:

  • Aanpassing aan het NWK (nieuw wettelijk kader)
  • Aanpassen/verduidelijken van de lijst van uitgesloten laagspanningsproducten
  • Verbetering van de definitie van niet-voltooide machines
  • Herdefiniëring van de eisen voor een volledig gesloten drager of controle van de bewegingen voor langzame liften, zodat innovatieve technologieën kunnen worden gebruikt om een volledig gesloten drager te bereiken
  • Digitale formaten toestaan voor documentatie 

Beleidsoptie 3: wijziging van bijlage IV

Beleidsoptie 4: omzetting van de richtlijn in een verordening