Op woensdag 6 juni vond bij Agoria de eerste bijeenkomst plaats van de onlangs opgerichte Werkgroep Leefmilieu & Energie Brussel. Naast het afvalbeleid en circulaire economie kwamen de energiefactuur, het klimaat en de onderhandelingen over het Winterpakket aan bod. Een kort verslag.


De werkgroep verenigt energie- en milieuprofessionals van Brusselse lidbedrijven. Onder andere Audi Brussels, SABCA, Schneider Electric, Worldline en Spie Belgium tekenden present op de eerste bijeenkomst.

De werkgroep wil bedrijven samenbrengen om de recente en aankomende wijzigingen in de Brusselse milieu- en energieregelgeving te bespreken. Daarnaast biedt de werkgroep ook een platform om informeel best practices voor implementatie uit te wisselen en te netwerken.

Tijdens de eerste bijeenkomst kwamen enerzijds het afvalbeleid en circulaire economie in Brussel aan bod. De focus lag op het Gewestelijk Programma Circulaire Economie, het Afvalbesluit (Brudalex) en het afvalplan voor Brussel. Daarnaast blikten we vooruit op de energiefactuur voor bedrijven in Brussel in 2019, gekoppeld aan een update over de Europese onderhandelingen inzake klimaat en het Winterpakket. Bedrijven kregen de kans om hun belangrijkste uitdagingen op het vlak van milieu en energie uit te wisselen.

Een tweede bijeenkomst zal plaatsvinden bij één van de leden van de werkgroep op een nog te bepalen datum in het derde kwartaal van 2018. Tijdens deze meeting wordt onder andere gefocust op het mobiliteitsvraagstuk in Brussel, de verplichtingen inzake het lozen van afvalwater en implicaties van de wetgevende wijzigingen m.b.t. fluorgassen.

Wenst u deel te nemen? Stuur een mailtje naar Dries of Ruth (hun contactgegevens vindt u onderaan dit artikel).