Verschillende vakbondscentrales van de metaalsector (en aanverwante sectoren) en een aantal andere sectoren (voeding, textiel, schoonmaak, bewaking…) hebben een stakingsaanzegging ingediend voor vrijdag 7 oktober. Ze staken hoofdzakelijk tegen de voorstellen van de regering inzake flexibiliteit op de werkvloer. Agoria veroordeelde deze stakingsaanzegging al sterk.    

Hoe positioneren de vakbonden zich?

De ACV-familie (ACV/CSC-Metea, LBC en CNE) diende een stakingsaanzegging in voor vrijdag 7 oktober. Deze staking treft onze sector. 

Het MWB (FGTB-métal) heeft in september al een stakingsaanzegging ingediend met betrekking tot alle acties inclusief de staking van 7 oktober 2016. 

ABVV metaal heeft geen stakingsaanzegging ingediend voor de sector. Het is evenwel niet uitgesloten dat de leden en militanten van het ABVV zullen deelnemen aan de actie van vrijdag. 

Ook BBTK/SETCa heeft evenmin een stakingsaanzegging ingediend op sectoraal niveau maar sprak zijn steun uit voor de ‘gerichte’ interprofessionele acties. 

Hetzelfde geldt voor het ACLVB/CGSLB. 

Hoewel de vakbonden helemaal niet op dezelfde lijn zitten ten opzichte van de staking van vrijdag, zullen de bedrijven de impact van deze staking voelen. 

Kunt u een uitzendkracht tewerkstellen op de dag van de staking?

Gebruik maken van uitzendkrachten is niet toegelaten in het geval van een staking binnen het bedrijf. Het gaat hier om een feitenkwestie. Elke betrokken onderneming moet nagaan of er sprake is van een collectieve actie waardoor het werk niet wordt uitgevoerd of ernstig wordt verstoord en waarbij er uiterlijke tekenen van staking waar te nemen zijn (zoals een stakingspiket). In ieder geval zal het bedrijf, dat een beroep doet op uitzendkrachten, het interimkantoor waarschuwen in geval van een staking binnen het bedrijf. 

Op zoek naar antwoorden op andere vragen?

Heeft u nog vragen? Aarzel niet om de Q&A-lijst (156,8 kB) te raadplegen, voorbereid door Agoria. Deze lijst dient als leidraad om op de meest adequate manier te reageren. Mogen vakbondsafgevaardigden zonder akkoord van de werkgever informatievergaderingen organiseren in het bedrijf? Het antwoord vindt u in de sectorale cao’s. Of raadpleeg onze commentaartekst voor een toelichting bij de verschillende bepalingen. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen

 

Reageer op dit artikel