Op 5 december werden de nieuwe regelgevingen met betrekking tot ecodesign en energy labelling van verlichting gepubliceerd. Deze omvatten o.a. een nieuwe definitie en een nieuwe uitfasering van producten. Daarnaast hebben ze ook een impact op de registratieverplichting.


Agoria heeft een belangrijke verantwoordelijkheid: wij moeten er mee voor zorgen dat fabrikanten en leveranciers van verlichtingsproducten op tijd de juiste informatie hebben om zich op nieuwe regelgeving voor te bereiden. Zo ook rond de nieuwe regels rond ecodesign en energy labelling van verlichtingsproducten, die op 5 december 2019 werden gepubliceerd.

De nieuwe regels brengen ook een nieuwe uitfasering met zich mee van een selectie energie-inefficiënte, verouderde TL-buizen (zoals T2, T8 en T12), halogeen lampen (zoals GY6, 35) en spaarlampen (zoals CFLi). Die uitfasering zal in twee fasen verlopen: één deadline vanaf 01.09.2021 en één vanaf 01.09.2023. De reden voor deze uitfasering is dat de lampen in kwestie niet energie-efficiënt zijn en dat er voldoende efficiëntere alternatieven op de markt beschikbaar zijn.

Lees hier meer informatie over de uitfasering.

Voorbereidingsperiode op uitfasering vandaag van start

Met de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving op 5 december hebben de betrokken partijen iets meer dan 1,5 tot 3,5 jaar (afhankelijk van het type lamp) de tijd om zich op de uitfasering voor te bereiden. Voor fabrikanten en leveranciers betekent dit dat zij idealiter vandaag al starten met de voorbereiding en planning van de afbouw van hun voorraad. Iedereen die momenteel dit type lampen in gebruik heeft, zal mogelijk zijn armaturen moeten aanpassen of vervangen om de efficiëntere alternatieven te kunnen toepassen (armaturen of aansturingssystemen zoals dimmers). TL-buizen (in het algemeen) worden veel gebruikt in bijvoorbeeld kantoren, winkels, horeca, werkplaatsen en showrooms. 

Introductie van een nieuwe definitie

Een andere belangrijke wijziging vanuit deze nieuwe regelgeving is een administratieve vereenvoudiging door het samenvoegen van drie aparte ecodesignregelgevingen (niet-gerichte lampen en bijbehorende armaturen, gerichte lampen en bijbehorende armaturen en straatverlichting) tot één enkele regelgeving voor lichtbronnen. Dit betekent dat in plaats van enkel lampen en armaturen, alle producten met een geïntegreerde verlichtingsbron per 2021 onder de scope van de regelgeving zullen vallen (dus ook schoenen, bagage). Iedere fabrikant of leverancier met een product waar een verlichtingsbron in zit verwerkt, moet nu dus bekijken of dat product binnen de scope van de verplichting valt of niet.

Lees hier meer informatie over de nieuwe definitie.

Gevolgen nieuwe definitie voor registratieverplichting EPREL

De nieuwe definitie geldt voor zowel de ecodesign- als de energy labellingregelgeving. Een belangrijk aspect hierbij is of de lichtbron wel of niet uit het product gehaald kan worden en of het product wel of niet is opgenomen in de lijst met uitzonderingen in de Annex. Een belangrijk gevolg is dat producten die wel binnen de scope vallen ook in de EPREL-database geregistreerd moeten worden, omdat de nieuwe regelgeving ook in de energy labellingregelgeving is opgenomen. De nieuwe energy labellingregelgeving gaat op 1 september 2021 van kracht, met uitzondering van een aantal parameters van het productinformatieblad die al per 1 mei 2021 in de Energy Labelling Database (EPREL) ingevoerd moeten worden.

Stopzetting energielabel voor armaturen per 25 december

Met de ingang van de nieuwe energy labellingregelgeving wordt ook energielabel voor armaturen per 25 december 2019 stopgezet. Voor fabrikanten en invoerders van armaturen betekent dit dat zij per 25 december 2019 geen label dienen toe te voegen aan hun product. De armaturen die onder de nieuwe ‘lichtbron’-definitie vallen, moeten vervolgens per 2021 in orde gebracht worden met de vereisten uit de nieuwe regelgeving (dus mogelijk terug een label plaatsen). Indien de armatuur niet binnen de scope van de nieuwe energy labelling regelgeving zit, vervalt in principe het label. Gelet op de overgang van de definities, adviseert Agoria u om de regelgeving hier goed op na te lezen (met name artikels 9 en 10). 

Totstandkoming van de regelgeving

Agoria is direct betrokken bij het ontwikkelproces om input te geven over wat er leeft op het gebied van innovatie en marktontwikkeling voor de Belgische verlichtingsindustrie. Dit dient om te voorkomen dat het productaanbod zo klein wordt dat de kosten per product omhooggaan voor de consument, of dat bepaalde activiteiten onbedoeld moeten worden stopgezet. Agoria werkt daarbij samen met Europese partnerorganisaties zoals Lighting Europe en biedt op verzoek advies ook aan de ecodesign en energy labelling vertegenwoordigers van de Belgische overheid.

Handige links