Omdat grondstofvoorraden beperkt zijn, weegt de aankoopkost steeds meer door. Bovendien hechten beleidsmakers en consumenten ook alsmaar meer belang aan duurzaamheid van productie en producten. Transformeren naar een meer circulaire bedrijfsstrategie maakt u weerbaarder tegen toenemende materiaalkosten of afnemende leveringszekerheid en helpt u in te spelen op veranderende klantenverwachtingen.


Agoria biedt samen met Sirris een geïntegreerd aanbod aan diensten en producten voor de transformatie naar een circulaire economie, aangepast aan uw specifieke noden.

Expertisedomeinen

Onze experts kunnen u op verschillende manieren ondersteunen:

 • Informatie over het concept en het potentieel voor uw bedrijf via de Circulaire Economie-reeks op Agoria Online
 • Evolutie naar een bedrijf dat actief deelneemt aan de circulaire economie via Agoria Academy Seminars, inhousetrainingen of via een quick scan
 • Informatie over wetgeving en beleidsontwikkelingen ( op het vlak van afvalverwerking, ecodesignregels, enzovoort)
 • Analyse van de kansen en bedreigingen van huidig / aankomendt beleid& wetgeving en in gesprek gaan daarover met beleidsmakers
 • Oplossingen vinden en uitwisselen met andere bedrijven

Met welke vragen kunt u bij ons terecht?

Onze experts beantwoorden onder meer deze veelvoorkomende vragen:

 • Wat houdt de circulaire economie precies in?
 • Heb ik er baat bij?
 • Is mijn bedrijfsmodel geschikt voor de circulaire economie?
 • Hoe kan mijn bedrijf evolueren en er deel van gaan uitmaken?
 • Welke kansen biedt het (aankomende) beleid mij?
 • Vormt het aankomende beleid een bedreiging voor mijn bedrijf?
 • Waar vind ik oplossingen? Waar vind ik de juiste partners?
 • Hoe kan ik mijn productie-uitval beter uitsorteren?
 • Hoe vermijd ik afval?
 • Op welke manier kan ik grondstoffen hergebruiken?
 • Hoe herwaardeer ik oude producten?
 • Moet ik het design van een product aanpassen?

 

Onze aanpak

Afhankelijk van de aard en de omvang van uw vraag, bieden wij ondersteuning op maat aan.

 • Lobby op alle beleidsniveaus: onze experts bevragen u over uw bezorgdheden en verdedigen uw belangen bij de relevante overheden, al van bij de start van het besluitvormingsproces.
  Voorbeeld: de kans tot face-to-face ontmoetingen met beleidsmakers, workshops met experten om tot goed onderbouwde input te komen met betrekking tot aankomende wetgeving.
 • Sensibilisatie, advies en begeleiding: onze experts – eventueel aangevuld met die van Sirris – voeren onderzoek naar opportuniteiten en concrete oplossingen voor uw bedrijf.
  Voorbeeld: ontvang een eenvoudig overzicht van de voor u interessante strategieën of opteer voor een meer uitgebreide analyse en een gedetailleerd stappenplan.
 • Lerend netwerk: mogelijkheden voor networking en ‘peer-to-peer’ leren tijdens events. Ontmoet vooraanstaande gastsprekers en ga ter plekke ideeën opdoen bij interessante bedrijven.
  Voorbeeld: ervaringen uitwisselen met gelijkgestemde bedrijven, samen zoeken naar ‘out-of-the-box’ oplossingen voor gedeelde uitdagingen.


Hoe kunnen wij u verder helpen?

Patrick Van Den Bossche

Head Center of Expertise Environment

patrick.vandenbossche@agoria.be

+32 2 706 80 12

+32 478 20 42 33

 

Helen Versluys

Expert Environment

Helen.versluys@agoria.be

+32 2 706 84 05

+32 496 47 81 39