Light As A Service, waarbij verlichting als een dienst wordt aangeboden, is stilaan geen onbekend begrip meer. Als business model is het lang nog niet mainstream, maar het aantal proefprojecten groeit gestaag. Zo tekende lidbedrijf ETAP vorige week een contract met het jonge Belgische bedrijf Aerocircular om hen 10 jaar van licht te voorzien. De eerste contacten hiervoor werden gelegd op het lerend netwerk Circular Economy Connect van Agoria en Sirris.


Begin vorig jaar zette ETAP de eerste stappen om verlichting als dienst aan te bieden met enkele proefprojecten in gebouwen van de Stad Mechelen, alsook in Genk, waar de provincie Limburg een duurzame, circulaire oefenhal voor de politie-, brandweer- en ambulancediensten realiseerde, en binnenkort ook in het nieuwe hoofdkantoor van ECOLO-GROEN.

Het geringe verlies van lichtstroom over verloop van tijd, het makkelijke onderhoud en herstelbaarheid, alsook het lage verbruik van hun lichtarmaturen zijn troeven die ETAP nog meer wil uitspelen. Ze sluiten stuk voor stuk naadloos aan bij de principes van een circulaire economie, om de levensduur van producten te verlengen en het materialenverbruik te beperken.

Maar in de samenwerking met Aerocircular vond ETAP ook een partner die verder mee wil nadenken over de omslag naar een circulaire economie. Aerocircular is een jong Belgisch bedrijf dat zich toelegt op het ontmantelen van vliegtuigen. Als een dienst. Ze tekenden recent een contract met een grote luchtvaartmaatschappij om in de nabije toekomst 35 toestellen te gaan ontmantelen. Toestellen en uiteindelijk gerecupereerde materialen blijven eigendom van de klant. Sinds de opstart in 2016 ging het bedrijf op zoek naar partners die net als zij dezelfde circulaire principes hanteren. Ook nu, voor de bouw van een maximaal circulaire ontmantelhal op de luchthaven van Oostende: "Aerocircular hoeft geen eigenaar te zijn van al wat niet tot onze corebusiness behoort, of het nu gaat om gereedschap, HVAC of zoals hier, om verlichting. Het spreidt bovendien de investeringskost voor een startend bedrijf", aldus CEO Koen Staut.

ETAP en Aerocircular leerden mekaars aanpak beter kennen op het lerend netwerk Circular Economy Connect, dat Agoria en Sirris al 3 jaar samen vormgeven. Daarin worden inspirerende cases gedeeld, en wordt ook gezocht naar manieren om best practices te dissemineren en op te schalen. Voor beide bedrijven gaat het contract echter verder dan louter dienstverlening. Chris Van Bellegem van ETAP geeft aan dat ETAP en Aerocircular verder samen willen nadenken over hoe ze de incentive van het 'As A Service'-concept nog verder kunnen verhogen. "Vandaag is het model vooral interessant vanuit een financieel perspectief. Om het nog meer ingang te doen vinden, is het vooral verder zoeken naar een optimum tussen innovatie laten doorstromen naar de klant, boekhoudkundig reële afschrijftermijnen, en het juist invullen en verrekenen van de beloofde dienstverlening."

Dat samen zoeken naar verdere optimalisatie, wordt ook verder tastbaar wanneer beide bedrijven het belang aanhalen van gemeende partnerships. Zo zegt Van Bellegem: "De circulaire economie betekent voor heel wat bedrijven nog wat hinken op twee gedachten.  Het is van alle concepten die al de revue zijn gepasseerd zowat de meest tastbare aanpak om van duurzaamheid echt een businesscase te maken, maar anderzijds is het voor heel wat bedrijven ook nog zoeken naar wat het betekent om verder te gaan dan resultaten-as-usual. Mekaar uitdagen en verder helpen is dan ook ontzettend belangrijk".

Meer info over CE Connect, Light As A Service, of de circulaire economie ? Neem dan gerust contact op met jorn.verbeeck@agoria.be

 
Bent u winnaar ? Laat het ons weten !
U bent lid van Agoria en uw bedrijf heeft succes geboekt: belangrijke nieuwe orders, innovatie, uitbreiding, onderscheiding, bedrijfsovername.....? Laat het ons weten! Uw nieuws wordt gepubliceerd op www.agoria.be evenals in deze rubriek op Agoria Online.

Hoe doe je dat? Het is heel eenvoudig: stuur een tekst van maximaal ongeveer twintig regels (bij voorkeur met foto) naar redaction@agoria.be.