Op bedrijventerreinen zijn dikwijls verschillende asbesttoepassingen aanwezig. Denk maar aan dakbedekking, dakgoten, isolatie, etc. Maar waar moet mijn onderneming allemaal rekening mee houden? Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen? Het antwoord op deze en andere vragen krijgt u tijdens het EHS-forum van Agoria op donderdag 26 april (Gent) en op woensdag 2 mei (Antwerpen). Asbest zal zowel vanuit welzijns- als milieuoogpunt belicht worden. Schrijf nu snel in!


Wat zal aan bod komen tijdens het EHS forum?

Eerst en vooral is het belangrijk om een zicht te krijgen op de specifieke verplichtingen in de welzijnswetgeving. Denk bv. aan de concrete blootstellingswaarden inzake asbestvezels, of aan de verplichting van een asbestinventaris. Vervolgens zal een erkend laboratorium dieper ingaan op hoe asbestmetingen in de praktijk gebeuren. Tot slot worden de ins & outs van asbestverwijdering besproken door een erkend asbestverwijderaar.

De aanwezigheid van asbest heeft niet alleen implicaties voor uw werknemers, maar ook naar de ruimere omgeving toe. Na de koffiepauze zoomen we dan ook in op de verplichtingen inzake asbest vanuit de Vlaamse milieuwetgeving. Een aankomende wijziging aan het Materialendecreet bepaalt dat bedrijfsgebouwen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig moeten zijn. Bovendien zal een verwijderingsplicht ingevoerd worden voor specifieke asbesttoepassingen. We sluiten de namiddag af met een presentatie over de verwerking van asbesthoudende materialen. 

Waarom dit EHS forum volgen?

Tijdens dit EHS forum brengen we experten samen die elk vanuit hun expertise het thema zullen belichten. Op die manier zal u een overzicht hebben op de implicaties van de aanwezigheid van asbest in uw onderneming.
Het EHS forum zal u bovendien gerichte informatie geven waarmee u onmiddellijk aan de slag kan in uw bedrijf. De concrete voorbeelden zullen u helpen om de theorie om te zetten in de praktijk.
Zowel tijdens de broodjeslunch vooraf als na afloop van het EHS forum kan u de verschillende experts contacteren met uw specifieke vragen. 

Wat is het doelpubliek?

Het forum richt zicht tot de werknemers die binnen de onderneming met de verplichtingen rond asbest bezig zijn. Dit betreft dus in eerste instantie preventieadviseurs en milieucoördinatoren, maar vanzelfsprekend zijn ook andere profielen welkom.

Programma: 

12u30 – 13u30: Broodjeslunch & netwerkgelegenheid

13u30 – 13u40: Welkom & agenda

13u40 – 14u10: Asbest en de welzijnswetgeving

  • Spreker Gent: Yves De Groeve, Sociaal Inspecteur, FOD WASO TWW Directie Oost-Vlaanderen
  • Spreker Antwerpen: Marie-Rose Vervondel, Technisch Deskundige, FOD WASO TWW Directie Antwerpen

14u10 – 14u40: Praktische uitvoering van asbestmetingen en opmaken van asbestinventaris (spreker: Jan Van Bouwel, Hoofd labo voor asbestmetingen IBEVE)

14u40 – 15u00: Verwijdering van asbesttoepassingen (spreker: Maarten Vanbuel, Voorzitter van de Vereniging van asbestverwijderende bedrijven)

  • Hoe verloopt het verwijderen van asbest?
  • Wat is belangrijk om weten voor ondernemingen?
  • Wat komt allemaal kijken bij de verwijdering van asbest?

15u00 – 15u20: Koffiepauze

15u20 – 16u30: Aankomende wijzigingen in de Vlaamse milieuwetgeving inzake asbest en de impact op bedrijven (spreker: Sven De Mulder, Projectleider asbestafbouwbeleid, OVAM)

  • Verwijderingsplicht van eenvoudig bereikbare asbesttoepassingen

  • Asbestinventarisattest

  • Wat met asbestafval?

16u30 – 16u50: Verwerking van asbesthoudende materialen

sprekers: Jef Bergmans, Researcher Waste and Recycling Technologies, VITO en Kris Broos, team leader Waste Recycling Technologies team, VITO

16u50 – 17u00: Q&A en afsluiting 

Met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Datum

donderdag 26 april 2018, 12:30 - 17:00

Huis van de Bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde (Gent)

woensdag 2 mei 2018, 12:30 - 17:00

BluePoint Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem (Antwerpen)

Organisator

Agoria 

Meer info

Agoria-leden: 75 euro (excl. BTW)
Niet-Agoria leden: 150 euro (excl. BTW)

Agoria is erkend als dienstverlener in het kader van de Vlaamse KMO-portefeuille. Dat betekent dat wanneer u als Vlaamse kmo bij ons een betalende opleiding van min. 100 euro (excl. BTW) volgt, de Vlaamse overheid een deel van de kostprijs subsidieert. Ons erkenningsnummer is DV.O205861. Opgelet: Agoria leden kunnen enkel een beroep doen op de KMO-portefeuille als zij toegetreden lid zijn. Meer uitleg vindt u hier.

Op deze opleiding zijn de algemene voorwaarden van toepassing die gelden binnen Agoria VZW.
Dit evenement is afgelopen.