Tijdens de voorbije regeerperiode was e-Health een van de stokpaardjes van minister Maggie De Block. Twee krachtlijnen van haar beleid in dit domein waren e-Gezondheid en Data for Better Health. Tijdens onze infosessie op 5 april zullen beide onderwerpen worden toegelicht.


Actieplan e-Gezondheid

U hebt het waarschijnlijk in de pers gelezen: op 28 januari jl. hebben de federale regering en de deeloverheden een protocolakkoord gesloten tot vaststelling van het actieplan e-Gezondheid 2019-2021. De hoofdlijnen van dit plan zijn:

  • een versterkt beheers- en governancekader, waarin ieders rol, met inbegrip van die van de industrie, helder wordt vastgelegd;
  • bijzondere aandacht voor operationele excellentie;
  • de uitgesproken rol van internationale normen (zoals IHE) en Europese programma's;
  • de voltooiing van de lopende programma's;
  • nieuwe projecten (in de vorm van clusters).

    Raadpleeg het actieplan.

Data for Better Health

Het doel van dit initiatief is om de bestaande belemmeringen voor een 'FAIR' databeleid (Findable, Accessible, Interoperable & Reusable) op het vlak van volksgezondheid te identificeren en daarvoor oplossingen te vinden om te komen tot een geïntegreerd beleid inzake toegang tot data. 

Enkele maanden geleden is overigens een portal opengesteld waar de verschillende datasets worden opgelijst: https://fair.healthdata.be/.

Programma van de infosessie

09.45

Ontvangst

10.00

E-Health: wat staat op stapel?
door Etienne Maerien, raadgever e-Health in het kabinet van minister Maggie De Block

10.15

Het actieplan e-Gezondheid – presentatie gevolgd door vraag & antwoord
door Erik Vertommen, Program Manager eHealth, FOD Volksgezondheid

11.00

Data for Better Health – presentatie gevolgd door vraag & antwoord 
door Johan Van Bussel & Silke Coemans, Sciensano

11.45

Netwerking & aperitief

12.30

Einde


De voertaal is Nederlands of Frans naargelang van de spreker.

Datum

vrijdag 5 april 2019, 09:45 - 12:30

Plaats

BluePoint Brussels
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Toegangsplan

Organisator

Agoria's Healthcare Technology Club 

Meer info

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. - No show fee: 50 EUR
Enkel voor Agoria-leden

Dit evenement is afgelopen.