Duaal leren is geen onbekend begrip meer. Deze nieuwe leervorm, waarbij jongeren deels in de school en deels in een bedrijf leren, komt meer en meer van de grond in Vlaanderen en Brussel. Maar hoe word je een leerbedrijf, wat wordt van een leerbedrijf verwacht en op welke ondersteuning kan je rekenen? 


Een groeiend aantal bedrijven wil met duaal leren aan de slag gaan. Ze zijn op zoek naar dat schaarse technisch talent, beschouwen het als een manier om een leercultuur op de werkplek te introduceren of willen zo de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt dichten. Om hen te helpen, heeft Agoria een stappenplan opgesteld over hoe met duaal leren aan de slag te gaan. Het reikt bedrijven en scholen handvaten aan over hoe ze een duaal traject kunnen voorbereiden en opstarten en over hoe ze leerlingen daarin kunnen begeleiden en evalueren. 

We werkten de voorbije jaren in partnerschap met scholen en bedrijven, de onderwijsnetten, het sectoraal opleidingsfonds INOM en andere partners een kader voor duaal leren in de technologische industrie uit (secundair onderwijs). Dankzij de vele inspanningen en de pioniersmentaliteit van de pilootscholen en de eerste leerbedrijven werd heel wat ervaring opgedaan. Dit Stappenplan is het resultaat van deze opgedane kennis en ervaring.

Hieronder vind je het korte Stappenplan. Het uitgebreide stappenplan met tips & tricks kan je hier downloaden.

Agoria trekt volgende duale trajecten:

  • Onderhoudsmechanica duaal - 3e graad (D)BSO/ leertijd
  • Elektromechanische technieken duaal - 3e graad TSO
  • Lassen-Constructie duaal - 3de graad (D)BSO/leertijd
  • Lasser-Monteerder duaal - 7e jaar (D)BSO
  • Mechanische Vormgeving duaal - 3e graad (D)BSO
  • Mechanische Vormgevingstechnieken duaal - 3e graad TSO

Interesse om leerbedrijf duaal leren te worden voor één van deze trajecten? Neem dan contact op met Veerle Vermeulen of via duaaltech@agoria.be.