In deze gids wordt verduidelijkt wat met overheidsopdrachten voor innovatie wordt bedoeld. Hij bevat ook praktijkvoorbeelden en beschrijft hoe een beleidskader kan worden opgezet waarbij strategisch wordt gebruikgemaakt van overheidsopdrachten voor innovatie.


Bovendien leest u in deze gids hoe verschillende procedures voor overheidsopdrachten kunnen worden toegepast om overheidsdiensten met innovatieve oplossingen te moderniseren en zo groei en banen voor innovatoren in Europa te creëren.

De gids 'Richtsnoeren inzake innovatiegericht aanbesteden' is nu beschikbaar in alle EU-talen. Een nuttig instrument voor zowel bedrijven als aanbestedende diensten! 

Download de gids