Agoria en Sirris organiseren dit jaar de vierde cyclus van het lerend netwerk Circular Economy Connect van en voor technologiebedrijven. Naast een inspirerend netwerk voor bedrijven die eerste stappen zetten in de circulaire economie, lanceren we dit jaar ook een netwerk voor bedrijven die al wat stappen gezet hebben en met een circulaire bedrijfscase aan de slag willen gaan. We gaan op zoek naar oplossingen voor specifieke uitdagingen of vaak terugkerende barrières. Interesse? Schrijf u snel in en geef uw inspanningen om meer circulair te ondernemen een boost!


De circulaire economie is één van de grootste gamechangers voor de industrie vandaag. Het doel van circulaire economie is producten en materialen zo lang en volledig mogelijk hun waarde en functionaliteit te laten houden voor de klant en tegelijk waarde creëren voor de producent.

Elke onderneming in de technologische sector, los van grootte of activiteit, kan voordeel halen uit een circulaire aanpak. Denk aan het verminderen van materiaalkosten, nieuwe markten verkennen en inkomsten grijpen, anticiperen op wetgeving, inspelen op veranderende klanteneisen of de aantrekkelijkheid van uw onderneming verhogen. Maar ondanks alle recente belangstelling voor circulaire economie, zijn er geen pasklare antwoorden te vinden voor hoe u als onderneming daadwerklijk met circulaire economie aan de slag kan of verdere stappen zetten. Onze ervaring leert dat bedrijven vooral kunnen leren uit elkaars goede én moeilijkere ervaringen.

Agoria en Sirris lanceerden daarom in 2016 Circular Economy Connect, een lerend netwerk over circulaire economie van én voor technologiebedrijven. De vierde cyclus gaat van start in het voorjaar van 2020.  Nog geen lid? Dan kan u nu instappen!

U komt meer te weten over:

  • Aanpak en tools om circulariteit in uw bedrijf te exploreren en te versterken: we ontwikkelden een  tool die u wegwijs maakt, de circulaire waarde bepaalt voor uw product of dienst, en concrete acties en tips & tricks oplijst
  • Het meten van circulariteit
  • Wat werkbare KPI's voor circulair ondernemen zijn
  • Circulair product- en dienstenontwerp als onderdeel van een circulaire strategie
  • Update over Europese & nationale wetgeving rond circulaire economie
  • Marketing van een circulair product of een circulaire dienst
  • Organisatie van retourlogistiek 

De voorgestelde thema’s kunnen bijgestuurd worden in functie van de noden van de deelnemende bedrijven. Het doel is immers stappen vooruit maximaal te ondersteunen.   

Hoe gaat het in z'n werk?

In co-creatie met andere deelnemers en onder begeleiding zoeken we haalbare vervolgstappen en trachten we kennis en ervaring uit te  wisselen die u in staat stellen op korte termijn vooruitgang te boeken. 

In het lerend netwerk komt een vaste groep van een 15-tal gelijkgestemde bedrijven, die overtuigd zijn van de meerwaarde van circulair ondernemen, gedurende een periode van één jaar 4 keer samen. Aan de hand van 10 circulaire actiedomeinen die Agoria & Sirris samen ontwikkelden, zoomen we in op uw concrete vragen of specifieke uitdaging. Deze actiedomeinen haken in op de verschillende stappen van de waardeketen en voorzien in concrete suggesties en goede praktijken. Wederzijdse uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de deelnemers helpt om concrete oplossingen te vinden voor vaak gedeelde uitdagingen. We zorgen voor haalbare vervolgstappen zodat bedrijven na afloop ook zelf verder aan de slag kunnen.  Via inspirerende bedrijfsbezoeken en zorgvuldig uitgezochte (internationale) inhoudelijke experten brengen we bijkomende kennis en inspiratie in het netwerk binnen. We nodigen ook beleidsmakers uit om met de deelnemende bedrijven in gesprek te gaan. Dit alles moet u toelaten om op korte termijn vooruitgang te boeken.

Dit jaar lanceren we eveneens een bijkomend ‘frontrunners’ Lerend Netwerk CE Connect Advanced waar we ondernemingen die al verregaande circulaire stappen gezet hebben willen samenbrengen om meer in de diepte oplossingen te zoeken voor specifieke uitdagingen of vaak terugkerende barrières. Specifiek willen we focussen op servitisatie en Product-As-a-Service modellen. We gaan in CE Connect Advanced aan de slag met cases die de deelnemers zelf aanreiken. 

Praktisch

Het Circular Economy Connect netwerk voor starters komt samen op de volgende donderdagen, telkens van 9.00 tot 14.00 (lunch wordt voorzien): 23 april, 11 juni, 24 september, 19 november.

Het Circular Economy Connect Advanced netwerk komt samen op de volgende donderdagen, telkens van 9.00 tot 14.00 (lunch wordt voorzien): 30 april, 18 juni, 1 oktober, 26 november.

Elk van de vier sessies vindt plaats bij een gastbedrijf actief in de circulaire economie.

Lidbedrijven betalen voor deelname aan één van beide Lerende Netwerken € 750 (excl. BTW) voor de 4 sessies. U kan met verschillende collega's deelnemen. Voor niet-leden kost deelname € 1.500 (excl. BTW)/bedrijf. 

Geïnteresseerd?

U doet graag mee? Stuur dan snel een mailtje naar Yvette Peeters (membersteam@agoria.be) om u in te schrijven. Ongeveer een maand vóór elke datum bezorgen we u de uitnodiging met programma. Indien u nieuw instapt, nemen Agoria en Sirris contact met u op voor een intake gesprek.