Op maandag 3 juni verzamelde de directieraad van Agoria Brussel bij lidbedrijf Rauwers Controle. Thema van de dag was 'mobiliteit'. We verwelkomden de mensen van de gewestadministratie Brussel-Mobiliteit voor een presentatie en discussie van het nieuw gewestelijk mobiliteitsplan 'Good Move'. Dit plan legt de grote lijnen en principes vast voor het mobiliteitsbeleid van het Brussels gewest tot 2028.


Het plan Good Move werd eind april in eerste lezing door de huidige Brusselse regering goedgekeurd. Het legt de grote lijnen en principes voor het mobiliteitsbeleid voor de komende tien jaar in onze hoofdstad vast. Ook de nieuw te vormen Brusselse regering zal zich voor haar mobiliteitsbeleid dus baseren op dit plan. Het openbaar onderzoek rond dit plan start op 17 juni en loopt tot 17 oktober. Hierna zal de nieuwe Brusselse regering het plan aan een tweede lezing onderwerpen. We verwelkomden de mensen van de gewestadministratie Brussel-Mobiliteit voor een presentatie en discussie van het huidige plan. 

"Mobiliteit is meer dan files, het gaat ook over inrichting van publieke ruimte en het verbeteren van de levenskwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad," luidt het uitgangsprincipe van het plan. Een van de principes is een duidelijke hiërarchisering van het gewest in vijftig wijken, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen residentiële wijken en de structurerende assen waar het doorgaand autoverkeer zo veel mogelijk naar wordt geörienteerd. Dit alles gaat gepaard met investeringen in technologie om een betere doorstroming te garanderen op de hoofdassen. Ook worden in het plan de toekomstige investeringen in alternatieve vervoerswijzen vastgelegd. Zo denken we aan afgescheiden fietspaden, openbaar vervoer, deelmobiliteit, Mobility as a Service (MaaS) en laadinfrastructuur. 

De directieraad formuleerde een aantal aandachtspunten die voor het Brusselse bedrijfsleven onontbeerlijk zijn om ook in de toekomst een goede bereikbaarheid te garanderen. Zo werd er onder meer gehamerd op het belang van een goed parkeerbeleid, samenwerking met het federale niveau en de omliggende regio's, het aanbod en de aantrekkelijkheid van alternatieven voor de auto en het integreren van data en nieuwe technologieën. Een betere voorspelbaarheid en een vlotte mobiliteit zullen in de komende jaren onmisbaar worden indien Brussel aantrekkelijk wil blijven voor ondernemers om in het gewest te investeren. 

Na de bespreking van het plan, nam onze gastheer Pablo Rauwers het woord. We kregen een voorstelling van het mobiliteitstechnologiebedrijf Rauwers Controle, onder meer gekend voor haar technologie-oplossingen voor parkeerbeheer, fleetmanagement en producten als signalisatie van civiele diensten, scancars, tachografen en alcolocks. Rauwers Controle is een familiebedrijf en viert dit jaar haar honderdste verjaardag. Afsluiten gebeurde naar goede traditie met een hapje en drankje. Afspraak voor de volgende directieraad op 30 september. 

Download de presentatie 'Good Move'

Meer info: