De experten van Agoria bieden u een antwoord op al uw juridische vragen rond digitalisering: GDPR, juridische aspecten rond servitisatie, normen in de ICT-sector…


 • Voor vragen rond GDPR en Data Protection kan je terecht bij : Thomas Van Gremberghe.
  Thomas is expert in bescherming van de persoonsgegevens. Naast advies aan bedrijven hierrond (e-mailcontrole, camera's, cookiesbeleid,...) vertegenwoordigt Thomas Agoria binnen het 'Privacy Platform' die door Staatssecretaris De Backer op poten gezet is en houdt hij zich bezig met de ontwikkeling van het GDPR Compass, de 'Privacy Tool' die Agoria recent heeft gelanceerd.
 • Voor vragen ivm contract support en de juridische aspecten van servitisatie kan je terecht bij : Beatrice Vanden Abeele.
  Beatrice verleent individuele diensten aan bedrijven en dit over een breed spectrum van specialisatiedomeinen: privacywetgeving, vennootschapsrecht, mededingingsrecht, marktpraktijken,… 
 • Wil je meer weten over bestaande ICT-normen of ICT-normen in ontwikkeling ? contacteer : Karlien Erauw of Jelle Hoedemaekers.
  Karlien en Jelle volgen alle nieuwe normalisatie-ontwikkelingen op en dit zowel op Europees als internationaal vlak rond o.a. IT security techniques/cybersecurity, e-invoicing, electronic public procurement, eHealth, blockchain, intelligent transport systems, Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI) enz. en brengen de Belgische experts samen in de Belgische spiegelcommissies. Rond eHealth brengt IHE Belgium stakeholders uit de industrie en de gezondheidszorg samen. Voor Internet of Things is er de "IoT Expert Group" die relevante normalisatie activiteiten in het ecosysteem opvolgt. De Artifical Intelligence werkgroep informeert u over de ontwikkelingen op vlak van normalisatie, regelgeving en ethiek voor AI systemen en toepassingen.

Deze 4 experts maken deel uit van Agoria's expertisecentrum Regelgeving & Normalisatie. Samen met 15 andere experts verstrekken ze advies over algemene reglementering, technische regelgeving en normalisatie op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau. De specialisten van het expertisecentrum leveren individueel advies op maat en organiseren daarnaast ook heel wat collectieve acties (opleidingen, seminaries, jaarlijks R&S event in mei in Wallonië en in oktober te Brussel,...).

Rond deze thema's kan u bij hen terecht:

 • Algemene regelgeving: contract support, vennootschapsrecht, overheidsopdrachten, intellectuele eigendomsrechten, interne en externe markt
 • Technische regelgeving: international market access, safety & compatibility, environment, energy efficiency, eco compliance, transport & homologation
 • Normalisatie: digital industry, manufacturing industry, materials industry, buildings technologies industry, transport