Het Brussels Gewest heeft een 'Pool Opleiding-Werk voor de digitale beroepen' gelanceerd. Deze nieuwe structuur, die Digitalcity.brussels werd gedoopt, brengt enerzijds de beroepssector en anderzijds de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding samen. Het initiatief kwam mede onder impuls van Agoria en de sociale partners tot stand.


Uit een studie van View.brussels die begin 2020 verschenen is, blijkt dat de drie meest gezochte profielen op de Brusselse arbeidsmarkt die van analist-programmeur, helpdesk-technicus en IT-consultant zijn. De lijst met knelpuntberoepen telt tal van functies die verband houden met IT. En daarbij komt nog de gezondheidscrisis, die de digitalisering van de publieke en private ondernemingen in alle sectoren aanzienlijk versnelt. Bijgevolg zal de vraag naar IT-profielen op de arbeidsmarkt alleen maar groter worden. Agoria schat overigens dat de digitalisering van de samenleving 800.000 bijkomende jobs zal opleveren. Meer daarover op onze webpagina van Be the change.

In het Brussels Gewest heerst echter een paradox: enerzijds is het Gewest de belangrijkste bron van tewerkstelling in ons land, vaak voor hooggekwalificeerde profielen, en anderzijds heeft Brussel een aanzienlijke werkloosheidsgraad. Wat moet er dan gebeuren opdat de vraag en het aanbod inzake werk mekaar zouden vinden?

Het belang van opgeleid talent

Brussel is ook de hoofdstad van de kmo’s. De oprichting van start-ups en kleine ondernemingen, vooral binnen het domein van de technologie, kent een enorme groei. In een studie van Start-up.be wordt aangetoond dat sinds 2010 meer dan 400 ondernemingen die actief zijn in de digitale sector, zich in het Brussels Gewest gevestigd hebben, en zo meer dan 3.000 jobs gecreëerd hebben. Ook blijkt uit de studie dat de rekrutering de grootste uitdaging van deze start-ups blijft.

Volgens Agoria's onderzoek 'Digitalisering en de Belgische arbeidsmarkt' (2018), “zal de kloof tussen vraag en aanbod tot minstens 2030 verder groeien”, als er geen oplossing wordt gevonden.

Het blijkt overigens dat de zoektocht naar mensen met digitale vaardigheden niet langer voorbehouden is aan techbedrijven alleen. Vandaag zijn rekruteurs op zoek naar steeds polyvalentere kandidaten. Tegenwoordig wordt van werknemers verwacht dat ze competenties bezitten op het vlak van recht, communicatie, management... en uiteraard digitale vaardigheden, wat leidt tot een echte talentenoorlog.

Pool Opleiding-Werk voor IT-beroepen, in het hart van de ontwikkeling van het Gewest

Om tegemoet te komen aan een groeiende behoefte aan arbeidskrachten, die versneld werd door de COVID-19-crisis, heeft het Brussels Gewest beslist in te zetten op een unieke en volkomen nieuwe structuur die enerzijds de beroepssector en anderzijds de openbare diensten voor arbeidsbemiddeling en opleiding samenbrengt. En dat is de Pool Opleiding-Werk voor de digitale beroepen: Digitalcity.brussels.

Deze Pool Opleiding-Werk vormt de fysieke verbinding, maar ook de digitale – die vandaag ontbreekt – tussen de overheidsdiensten en het bedrijfsleven.

Digitalcity.brussels, dat door verschillende partners ondersteund wordt, zal niet alleen de talenten moeten opleiden in functie van de vandaag op de arbeidsmarkt gezochte competenties, maar ook moeten anticiperen op de behoeften van de bedrijven. De digitale beroepen evolueren immers voortdurend en vereisen een carrière lang bijscholingen.

Digitalcity.brussels bestaat uit drie pijlers:

  • de sectorale pijler Onderzoek&Ontwikkeling,
  • de pijler Opleiding&Erkenning van Competenties
  • en de pijler Tewerkstelling.

De pool neemt dus zowel initiatieven voor opleiding, tewerkstelling, bepaling en erkenning van competenties, als initiatieven voor nauwere samenwerkingen met het onderwijs, sensibilisering voor de IT-beroepen en de bevordering van hun imago. De sectorale monitoring van de arbeidsmarkt en van de vereiste kwalificaties behoort ook tot de opdrachten van Digitalcity.

Bekijk hier de lanceringsvideo, met een getuigenis door o.a. Agoria-lidbedrijf Fujitsu:

Digitalcity.brussels bevindt zich in Oudergem, in de onmiddellijke nabijheid van de campussen van de ULB en de VUB waarmee de pool nieuwe samenwerkingen wil ontwikkelen.

Het gebouw telt vijf niveaus en omvat onder meer:

  1. een auditorium met 100 plaatsen;
  2. een vijftiental uitgeruste zalen;
  3. een studio voor digitale media;
  4. een CISCO-lab voor netwerktechnologieën;
  5. een laboratorium om de proeven voor de certificering en de erkenning van competenties te organiseren en
  6. een ruimte van ruim 100 m² om activiteiten van Actiris in verband met tewerkstelling te organiseren.