Sinds COVID-19 in maart tot een sluiting van de scholen leidde, zijn heel wat jongeren op thuisonderwijs aangewezen. DigitalForYouth.be was, op initiatief van DNS Belgium en Close The Gap, al enkele maanden eerder als vzw gestart om refurbished IT-materiaal ter beschikking te stellen aan diegenen die dit het hardst nodig hebben. Door de coronacrisis schakelt de organisatie meteen een versnelling hoger.


De Vlaamse Overheid heeft aangegeven zeker 10.000 laptops nodig te hebben voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Samen met Dewi Van De Vyver, CEO van Flowpilots, en Filip Michiels, CIO van TUI, meter en peter van het project, herhaalt DigitalForYouth.be zijn oproep aan bedrijven om recente, afgedankte laptops te schenken.

"We willen vermijden dat iemand een jaar verliest door gebrek aan het nodige IT-materiaal," stelt Philip Du Bois voorzitter van DigitalForYouth: "En vermits de vraag maar blijft stijgen, herhalen we onze oproep om laptops die niet meer gebruikt worden een tweede leven te geven."

De aangeboden laptops zijn schenkingen vanuit grote en kleine bedrijven, organisaties en verenigingen allerhande. Verpakkingsmateriaal wordt van tevoren opgestuurd, waarna de toestellen opgehaald worden en aanwezige data gewist wordt. "Dat is belangrijk omwille van privacy, omwille van de transparantie van wat er vervolgens met de toestellen gebeurt, én omwille van de gecertifieerde verwerking van die toestellen en onderdelen die niet opnieuw ingezet kunnen worden", geeft Alain Braeckmans, co-director van lidbedrijf CTG Circular aan. Toestellen worden met aandacht voor alle heersende veiligheidsmaatregelen gereinigd en vervolgens klaargemaakt voor hergebruik. Daarna worden ze in overleg met de onderwijskoepels verdeeld over de scholen. Die rechtstreekse samenwerking met de scholen zorgt er ook voor dat zij meteen de leerlingen op weg kunnen helpen met bijvoorbeeld de aanmelding op smartschool en andere onderwijsplatformen.

"De coronaperiode heeft zeker een nieuw bewustzijn gecreëerd van de toegevoegde waarde van digitalisering voor onderwijs en thuiswerken’ "aldus Du Bois: "Heel wat bedrijven hebben de nog aanwezige stocks uiteraard eerst aan eigen medewerkers ter beschikking gesteld, maar de vele schenkingen en donaties tot op heden overstegen toch veruit onze verwachtingen. Om dat alles te verwerken, en ook de corona-veiligheidsmaatregelen zoals social distancing te respecteren, zijn we geswitcht van één naar twee ploegen."

Circulaire economie biedt meerwaarde

Du Bois en Braeckmans geven unisono aan dat net dergelijke acties aantonen dat de circulaire economie echt meerwaarde kan bieden. "Naast hergebruik en lokale jobs, tonen we met deze grote aantallen aan dat we ons ook in een klassieke markt ons staande houden." DigitalForYouth en CTG Circular willen dat ook in de post-COVID-periode volhouden. "Als we die meerwaarde blijvend willen verankeren, dan moeten we ook het debat blijven voeren of we net als in sommige buurlanden geen BTW-verlaging kunnen voorzien voor toestellen die opnieuw in omloop gebracht worden," vult Close The Gap-voorzitter Olivier Van den Eynde nog aan. Eerder dit jaar steunde Agoria een gelijkaardige positie in de Kamercommissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda om voor hersteldiensten, verkoop van reserveonderdelen, en tweedehandsproducten mits een voorafgaande impactanalyse dergelijke piste inderdaad te bekijken en zo de omslag naar de circulaire economie mee te ondersteunen.

Meer info over hoe uw bedrijf deze inzamelactie kan ondersteunen, vindt u op https://www.digitalforyouth.be/.

DNS Belgium werd in 1999 opgericht door ISPA België, Agoria en BELTUG. CTG Circular is al jaren lid van Agoria.


Strijd tegen het coronavirus: inspirerende initiatieven

In deze COVID-19-crisis zien bij onze lidbedrijven en andere organisaties tal van initiatieven het licht, om de epidemie te bestrijden, het verzorgend personeel en de maatschappij in haar geheel te ondersteunen of nog om de continuïteit van het werk te verzekeren.

Ontdek die initiatieven hier