Om de 'war on talent' te winnen en aan de top te blijven, moet Human Resources verschillende uitdagingen het hoofd bieden. Processen en methodes ondergaan aanpassingen om tegemoet te komen aan de eisen van een digitale economie. Talent binnenhalen en behouden, wordt steeds complexer, werknemers verwachten meer transparantie en communicatie, digitale skills moeten ontwikkeld worden en dan blijven er de administratieve taken die nog steeds moeten worden uitgevoerd.


Be the Change ondersteund door HR Tech

De wereld verandert ingrijpend en ook HR-departementen ontsnappen daar niet aan. Zoals de studie ' Be the Change ' aangeeft, ondergaat de arbeidsmarkt een radicale gedaanteverwisseling , met nieuwe competenties en nieuwe functies. Organisaties moeten flexibeler worden en nieuwe generaties werknemers hebben andere verwachtingen. Aan uitdagingen ontbreekt het niet, maar aan kansen evenmin ! 

HR-processen kunnen worden geoptimaliseerd dankzij digitale technologie en dit gaat echter verder dan louter processen. Jeff Mike, VP HR Research Deloitte, stelt het als volgt: "Digitale human resources moeten ook cultuur, talent, structuur en processen op elkaar afstemmen om efficiëntie en innovatie in evenwicht te brengen en tegelijkertijd een meetbare impact behouden op de hele organisatie in haar permanente transformatie."

Agoria focust op vijf HR-processen die van digitalisering kunnen profiteren. Voor elk van die processen bieden zijn leden digitale oplossingen aan:

1. E-recruitment & onboarding 

Ondernemingen vervangen de traditionele aanwervingskanalen door digitale kanalen, zoals sociale netwerken (LinkedIn, Viadeo …) en besteden aandacht aan hun online reputatie om nieuw talent aan te trekken. Werknemers worden zelf de ambassadeurs van hun werkgever.  Dankzij intelligente platformen worden kandidaten gematcht met de jobs waarvoor ze de geschikte competenties hebben. Alle fasen, van aanwerving tot de integratie van de nieuwkomers, worden automatisch en naadloos gemanaged, wat de ervaring van de kandidaten verbetert en de productiviteit van de HR naar een hoger niveau tilt.

2. Digital Administration 

Door werknemers tools aan te reiken, wordt niet alleen de administratieve belasting verlicht maar worden ook het comfort en de autonomie van de werknemers vergroot. Door documenten te digitaliseren, worden kosten voor print en fysieke opslag sterk verlaagd. Een intelligente ' workforce planning ' managet in real time de inzetbaarheid van de mensen met de juiste competenties, op het juiste moment, in de juiste functie en op de juiste plek. Tot slot zorgt de automatisering van de administratie ervoor dat de HR-medewerkers meer tijd krijgen voor andere dingen.

3. Learning & Development

Nieuwe tools scheppen flexibelere en interactieve opleidingsmogelijkheden zoals e-learning, MOOC's (Massive Open Online Courses) of individuele trajecten. Kennis is binnen handbereik, maar de snelle ontwikkelingen van vandaag impliceert dat 'kennen' en 'kunnen' voortdurend moeten worden bijgewerkt. Dankzij digitale oplossingen kan een systeem voor permanente feedback ingezet worden en prestatiemanagement worden verfijnd, met directe en positieve resultaten tot gevolg. Ten slotte ondersteunt dit proces van digitale 'learning & development' de wendbaarheid van de organisatie en de tevredenheid van de werknemers.   

4. Digital Teams & Organization

Organisaties die voordeel willen halen uit een wereld die voortdurend in beweging is, trachten de flexibiliteit van hun teams te vergroten. Silo's neerhalen is daarbij prioritair en steunt op efficiënte tools voor communicatie en samenwerking. Het moet gemakkelijk zijn om met het team te communiceren, ongeacht waar en wanneer. Collectieve intelligentie wordt ontwikkeld in de onderneming, maar ook daarbuiten. Digitale organisaties laten zich niet tegenhouden door de grenzen van de onderneming : aangezien waardecreatie vooropstaat, worden vaak partnerships gesloten.

5.  HR Analytics

Op alle niveaus (aanwerving, taken, competenties, teams, ...) kunnen data worden verzameld door acties te meten. De meetmethodes moeten transparant zijn en  door iedereen op dezelfde manier worden begrepen. Bedrijfsleiders kunnen betere beslissingen nemen, waar teams of individuen betere prestaties kunnen leveren. Ook HR stapt dus mee in die ' data'-dimensie. 


Ontdek welke leden u kunnen helpen! Agoria heeft een brochure samengesteld met de lidbedrijven die actief zijn in het digitaliseren van HR-processen.

Voor ieder lid vindt u er contactinformatie, de expertisedomeinen, het product- en dienstenaanbod en de markt waarop wordt gefocust. Aarzel niet om contact met hen op te nemen , met vragen kunt u altijd bij ons terecht.