Agoria heeft op 27 mei een nieuw programma gelanceerd om bedrijven te helpen bij hun digitalisering. Dat gebeurde tijdens een online persconferentie met Hilde Crevits, Willy Borsus en Bernard Clerfayt. De Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers zijn de meter en peters van het project dat ze ‘DigiCoach’ doopten. Het is de eerste keer dat zij samen de handen in elkaar slaan voor een turbo op de digitale versnelling.


Vlaams viceminister-president Hilde Crevits staat achter het programma vanuit haar bevoegdheden van economie, innovatie en werk. Willy Borsus duwt mee aan de kar als Waals viceminister-president en minister van economie en Bernard Clerfayt steunt als Brussels minister van Werk en Digitalisering.

Danny Goderis, manager Digitaal bij Agoria: “Dit is een historische kans om de digitale versnelling van de voorbije maanden duurzaam te maken en er voor te zorgen dat niemand achter blijft.  We roepen partners op om samen zoveel mogelijk bedrijven in ons land te bereiken en zo een toekomstgerichte relance van onze economie mee vorm te geven.” Het programma kwam tot stand zonder subsidies.

“In de afgelopen maanden werd het extra duidelijk hoe belangrijk digitale technologie is om de economische activiteit in stand te houden, om te kunnen samenwerken en in contact te blijven met klanten. Het gebruik van het internet steeg met zo’n vijftig procent. Had een dergelijke crisis zich dertig jaar geleden voorgedaan, dan was onze economie met de grond gelijk gemaakt. De voorbije maanden hebben we met ons allen in een nooit gezien tempo het digitale tijdperk omarmd”, zegt Goderis.

“Veel bedrijven en organisaties vergaderen nu online of leren op afstand, maar digitalisering is meer dan dat. Het gaat ook over innovatie met klanten en efficiënt werken. Het potentieel in ons land is enorm en een versnelling van de digitale economie is een hoeksteen in elk toekomstgericht relanceplan. Daarom maakten wij als technologiefederatie dit online coachingprogramma, dat we gratis beschikbaar maken voor iedereen. Daarnaast gaan onze experten ook langs bij de bedrijven om hen van dichtbij wegwijs te maken, uiteraard toch met de nodige afstand”, aldus nog Goderis.

Het DigiCoach-programma stelt bedrijven in staat om door de vele digitale bomen nog het bos te zien en om makkelijker de weg te vinden naar de honderden excellente leveranciers van digitale oplossingen in dit land. Het programma heeft ook veel aandacht voor de competenties van de medewerkers die cruciaal zijn om digitalisering op volle toeren te laten draaien. Voor de duizenden kmo’s is een beetje hulp in dit complexe labyrint geen overbodige luxe nu het allemaal wat sneller moet.

Het DigiCoach-programma bevat een aantal online toepassingen die gratis ter beschikking worden gesteld aan kmo’s en alle bedrijven in het land:

  • DigiScan geeft bedrijven een kader om zichzelf te evalueren op het vlak van digitale transformatie met aandacht voor innovatie, zakenprioriteiten, het digitaliseren van de bedrijfsprocessen en de digitale cultuur in een bedrijf. Het is een 360° feedback tool voor een digitaal ontwikkelingstraject.
  • DigiSkills geeft de werknemers van een bedrijf inzicht in hun eigen digitale vaardigheden. Waar zijn bijscholing en/of omscholing nodig om relevant te blijven in een bepaalde job nu, en in 2030? DigiSkills is een paspoort waarmee elke werknemer zijn of haar digitale vaardigheden bekendmaakt.
  • DigiConnect helpt bedrijven om op een gestructureerde manier de weg te vinden naar leveranciers van digitale technologie, infrastructuur, datagedreven toepassingen en allerhande digitale oplossingen. Het is de snelste weg naar dienstverleners voor digitale projecten.

Het DigiCoach-initiatief ondersteunt bedrijven om in de best mogelijke omstandigheden hun digitale projecten en experimenten op te starten. Klik hier om te starten.

Agoria roept de politieke wereld en werknemers- en werkgeversorganisaties op om de digitale transformatie van bedrijven samen te begeleiden en te dynamiseren door deel te nemen aan het programma. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Engine, een digitale accelerator in Louvain-La-Neuve, doen alvast mee. “Allemaal samen geven we zo een forse duw aan de innovatie en digitalisering van bedrijven. Dat versterkt de concurrentiepositie van onze bedrijven en zal onze economie en werkgelegenheid opnieuw doen floreren”, besluit Danny Goderis. 

Oproep tot gezamenlijke actie : "Digitaliseren verhoogt de veerkracht van bedrijven.”

 Agoria stelt zijn #DigiCoach-programma ter beschikking aan partners om de Belgische economie te ondersteunen.

We moeten onze bedrijven in staat stellen snel te slagen in hun digitale innovaties om onze economie optimaal te laten heropleven.

Agoria lanceert #DigiCoach om Belgische bedrijven en hun medewerkers in de beste omstandigheden te laten starten met hun digitale projecten en nodigt partners uit om deel te nemen aan het programma om een maximum aan bedrijven te sensibiliseren en te activeren.

Agoria roept de politieke wereld, werknemers- en werkgeversorganisaties en de privésector op om de digitale transformatie van bedrijven  samen te begeleiden en te dynamiseren door deel te nemen aan het programma.