Expertisecentrum Regelgeving en Normalisatie

De gewestelijke, federale, Europese en internationale technische voorschriften voor producten en diensten staan niet in steen gebeiteld. Integendeel: de geldende wettelijke kaders, regels en procedures met betrekking tot veiligheid, energie-efficiëntie, milieu, telecom en transport evolueren voortdurend. Via de bibliotheek Technische Regelgeving heeft u steeds toegang tot de meest up-to-date informatie.

Inhoud

In de bibliotheek Technische Regelgeving vindt u informatie over alle geldende technische voorschriften. De documentatie is onderverdeel in vijf categorieën:• veiligheid en compatibiliteit, met informatie over ATEX (explosieve atmosfeer), CPR (bouwproductenverordening), EMC (elektromagnetische compatibiliteit), GAD (gastoestellenrichtlijn), KB-BRAND, LIFTS, GPSD (algemene productveiligheidsrichtlijn), LVD (laagspanningsrichtlijn), Machines, PED (drukapparatuur), RED (radioapparatuurrichtlijn) en SPVD (richtlijn eenvoudige drukvaten);

  • veiligheid en compatibiliteit, met informatie over ATEX (explosieve atmosfeer), CPR (bouwproductenverordening), EMC (elektromagnetische compatibiliteit), GAD (gastoestellenrichtlijn), KB-BRAND, LIFTS, GPSD (algemene productveiligheidsrichtlijn), LVD (laagspanningsrichtlijn), Machines, PED (drukapparatuur), RED (radioapparatuurrichtlijn) en SPVD (richtlijn eenvoudige drukvaten);
  • energie-efficiëntie, met informatie over energielabeling, EPBD (energieprestatie van gebouwen), ErP (ecodesign) en EU Ecolabel;
  • milieu, met informatie over offroad emissies, KB Emissies, F-gassen (gefluoreerde gassen), outdoor noise en RoHS (beperking gevaarlijke substanties);
  • transport, met informatie over voorschriften voor wegvoertuigen, landbouwvoertuigen, NRMM (niet voor de weg bestemde mobiele machines) en COP/BEVASYS/iFast;
  • telecom, met informatie over de telecomwet.

Resultaat

Met de bibliotheek Technische Regelgeving kunt u:

  • het overzicht behouden op alle heersende technische voorschriften en in een oogopslag zien welke voor uw producten en diensten relevant zijn;
  • de technische voorschriften van de verschillende beleidsniveaus downloaden en raadplegen;
  • verhelderende achtergrondinformatie en verduidelijkingen van onze experts binnen de verschillende domeinen lezen.

Praktisch

De bibliotheek is voor leden beschikbaar op Agoria Online (online.agoria.be), via Thema’s > Technische Regelgeving > Bibliotheek Technische Regelgeving.
Bibliotheek Technische Regelgeving


Hoe kunnen wij u verder helpen?