Diensten

32 resultaten

EXPERT ADVICE - Circulaire economie

dinsdag 8 november 2016

Omdat grondstofvoorraden beperkt zijn, weegt de aankoopkost steeds meer door. Bovendien hechten beleidsmakers en consumenten ook alsmaar meer belang aan duurzaamheid van productie en producten. Transformeren naar een meer circulaire bedrijfsstrategie maakt u weerbaarder tegen toenemende materiaalkosten of afnemende leveringszekerheid en helpt u in te spelen op veranderende klantenverwachtingen.

Lees meer

Risicoanalyse Psychosociale Aspecten (ARPA-Tool)

woensdag 4 november 2015

De wet van 28 februari 2014 en het KB van 10 april 2014 voeren nieuwe regels in voor de aanpak van psychosociale risico's in de ondernemingen. Daarbij wordt het accent gelegd op de uitvoering van een analyse van alle mogelijke psychosociale risico's en op de maatregelen die de werkgever op basis van deze analyse moet nemen.
Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de psychosociale risico's tot een minimum worden beperkt of zelfs helemaal worden uitgesloten.

Lees meer

Zelfdiagnosetool Sociaal

dinsdag 3 november 2015

Elke onderneming moet een welzijns- en preventiebeleid voeren conform de wetgeving. Daarbij moet aan een hele waslijst voorschriften en verplichtingen worden voldaan. Het is dan ook niet eenvoudig om na te gaan in hoever uw beleid conform de reglementering is.

Lees meer

Expert Advice

maandag 28 september 2015

Diensten

Lees meer

MethodologieŽn

maandag 28 september 2015

Diensten

Lees meer

Opleidingen

maandag 28 september 2015

Diensten

Lees meer

Tools & Downloads

maandag 28 september 2015

Diensten

Lees meer

Audits

vrijdag 25 september 2015

Diensten

Lees meer

Sociale Audit

dinsdag 22 september 2015

DienstenAudits

Lees meer

Welzijnsaudit

dinsdag 22 september 2015

DienstenAudits

Lees meer