Frankrijk heeft de beperkingen opgeheven voor werknemers van buitenlandse bedrijven die in Frankrijk diensten moeten verrichten. Dit betekent dat deze werknemers niet meer gebonden zijn aan de inreisbeperkingen die Frankrijk voorlopig heeft verlengd tot 15 juni.


Werknemers die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en die als gedetacheerde werknemer in Frankrijk moeten komen werken, mogen in Frankrijk binnenkomen en er werken als hun opdracht niet kan worden uitgesteld.

Welke verplichtingen zijn er?

De Franse overheid legt de volgende specifieke verplichtingen op ingevolge de COVID-19-crisis, die dus bovenop de normale verplichtingen ingeval van detachering komen.

Voordat de gedetacheerde werknemer op het Franse grondgebied aankomt, moet de opdrachtgever het ontvangstbewijs van de voorafgaande verklaring van detachering (de sipsi-verklaring) en alle documenten die het niet-uitstelbare karakter van de opdracht rechtvaardigen (in voorkomend geval een gewone geschreven verklaring) opsturen naar het volgende e-mailadres: detaches@interieur.gouv.fr

De gedetacheerde werknemers moeten zelf de volgende documenten meebrengen, om de grens over te kunnen steken:

Hebt u als werkgever nog andere verplichtingen als u uw werknemers voor een niet-uitstelbare opdracht naar Frankrijk stuurt?

Uw werknemers dienen de veiligheidsmaatregelen te respecteren die specifiek gelden in de bedrijven in Frankrijk waar zij zullen werken. Informatie over de algemeen gangbare maatregelen zoals ze in Frankrijk gelden, en ook specifieke overzichten met maatregelen per sector vindt u via de rubriek “Fiches conseils métiers et guides pour les salariés et les employeurs“ op de website van het Franse ministerie van tewerkstelling.

Voor alle duidelijkheid: België legt geen verplichte quarantaine op voor personen die reizen binnen Europa voor professionele doeleinden. Personen die vanuit België naar Frankrijk reizen, hoeven dus niet in quarantaine, tenzij ze symptomen van het coronavirus zouden vertonen.

International Employment Experts behandelt tegen betaling sociale en fiscale vragen en problemen rond internationale tewerkstelling. Voor meer informatie over de aangeboden diensten en onze tarieven kan u bij ons terecht via email op international.employment@agoria.be  


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer