Hoe de materiaalkosten drastisch reduceren en tegelijk de kwaliteit verbeteren voor het ontwerp en de productie van op maat gemaakte metalen draagstructuren voor tandprotheses? Dentsply Sirona Implants ging deze uitdaging aan.


Dentsply Sirona Implants behoort tot de absolute wereldtop in de markt voor tandimplantaten en telt in België meer dan 100 medewerkers. Het hoofddoel van Dentsply Sirona Implants is zorgen voor een betrouwbare en duurzame implantaatzorg op maat van elke patiënt. Daarvoor worden er naast tandimplantaten, digitale oplossingen aangeboden. De meeste daarvan worden in België ontwikkeld.

Uitdagingen

Hoe de materiaalkosten drastisch reduceren en tegelijk de kwaliteit verbeteren voor het ontwerp en de productie van op maat van elke individuele patiënt gemaakte metalen draagstructuren voor tandprotheses?

Aanpak

In hun transformatietraject hebben ze ervoor gekozen om structureel te investeren in 3D-printing technologie voor metalen om de materiaalkosten van hun draagstructuren drastisch te reduceren. Ze hebben ook unieke designsoftware-producten ontwikkeld, die bouwen op een sterk netwerk van verticale, horizontale en multidimensionale samenwerkingsverbanden met partners.  

Project highlights

15 jaar geleden pionierde de Leuvense afdeling van Dentsply Sirona (toen nog als subdivisie van Materialise) al met het 3D-printing in kunststof van boormallen voor het nauwkeurig plaatsen van tandimplantaten. De site in Hasselt was toen al bezig met het computergestuurde frezen van draagsturen voor tandprotheses. In 2014 werden de Leuvense (Materialise Dental) en de Hasseltse afdeling (ES Healthcare) samen versmolten tot Dentsply Implants NV, nu onderdeel van Dentsply Sirona Implants. De ervaring in 3D-printing en conventionele metaalbewerking heeft hen de laatste 3 jaren erg geholpen om ook de metaalbewerkende activiteiten voortaan uit te voeren met 3D-printing, hetgeen naast een betere kwaliteit ook een veel beter materiaal-rendement opgeleverd heeft. 

Dentsply Sirona's producten zijn stuk voor stuk patiëntspecifiek. Dus ieder product is gemaakt op basis van de mondsituatie van de individuele patiënt. De ontwikkeling van het product en het productieproces dienen dan ook steeds samen bekeken te worden. Innovatie zowel in het productgamma als in de processen is dus een belangrijke driver voor het succes van Densply Sirona Implants. Dit impliceert dat de bedrijfsprocessen van Dentsply Sirona zeer sterk Data- en ICT-gedreven zijn. Van papier is er al lang geen sprake meer in de productie. Boormallen en draagstructuren worden met de meest geavanceerde software op maat van het gebit van de patiënt digitaal ontworpen en voorbereid voor productie. Sterker nog, het zelfontwikkelde en volledig gedigitaliseerde Manufacturing Resource Planning (MRP) systeem laat toe om productieteams over de hele wereld te laten samenwerken aan één en hetzelfde order om zo de turn-around-time (TAT) drastisch te reduceren.

Van alle productontwerpen wordt een digitaal voorontwerp doorgestuurd, die door de klant – chirurgen, tandartsen en tandtechnici over de hele wereld - dient goedgekeurd te worden.  Hierdoor kunnen gemakkelijk alternatieve designvoorstellen op hun redelijkheid getoetst worden. De klant heeft indien gewenst de mogelijkheid om deel te nemen aan het productieproces, dankzij de zelfontwikkelde design software.

Deze diverse digitale systemen – order plaatsen, ontwerp, design review, productievoorbereiding, MRP systeem - vormen het hart van hun organisatie.

Dit stelt hen in staat om iedere keer opnieuw een uniek product van hoge kwaliteit te maken zonder afhankelijk te zijn van proefstukken of prototypes.

Gerealiseerde doorbraken

Resultaten waren onder andere:

  • Een reductie van de materiaalkosten met 40% dankzij een investering in 3D-printingtechnologie
  • Een halvering van de totale doorlooptijd voor de patiënt (snellere productie en levertijd)
    • levertijd chirurgische componenten van meer dan 5 naar een 2-tal werkdagen teruggebracht.
    • prothetische producten van 10 werkdagen naar 3 tot max. 5 werkdagen.
  • Afvalpercentage daalde van 10% naar 3%.
  • First time right percentage steeg van 60% naar 90%.

Mensen met de juiste knowhow in 3D-printing zijn schaars. De eigen mensen worden bijgevolg intern opgeleid om te komen tot een win-win voor het bedrijf en de medewerker.

Uit het transformatieverhaal van Dentsply Sirona Implants blijkt dat ze dankzij digitalisering hun klanten niet alleen sneller en met een hogere kwaliteit kunnen bedienen, maar ze ook beter kunnen informeren. Een doorgedreven digitale opvolging in het productiesysteem geeft Dentsply medewerkers, alsook de clinici en tandtechnici rechtstreeks en op een eenvoudige manier real-time aan waar het product zich precies in het ganse productieproces bevindt. 

Dit artikel kadert in een reeks blogs rond Digitising Manufacturing, één van de Innovatieve BedrijfsNetwerk-projecten die financieel mee door de Vlaamse overheid ondersteund worden.

Blog gemist?