Smart Cities

De weg naar een humane stad: Een gesprek met Pieter Ballon

“Rond de term ‘smart cities’ is inmiddels veel enthousiasme, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat het slechts een middel is om een doel te bereiken: tot een menswaardige stad komen.” Aan het woord is Pieter Ballon, VUB-professor en Director Smart Cities bij imec. Wat maakt precies een toekomstgerichte, innovatieve, maar bovenal menswaardige stad? Ontdek het tijdens zijn keynote op het Smart Cities Forum van Agoria op 1 maart. Reserveer snel uw tickets!


Wanneer spreken we van een ‘slimme’ stad?

Pieter Ballon: "Een mens noemen we slim wanneer hij beredeneerde keuzes maakt met informatie uit zijn hoofd en vervolgens de resultaten daarvan kan evalueren. Hetzelfde geldt voor een stad.
Het gaat erom dat we meer en betere data verzamelen om betere beslissingen te nemen en het stadsleven voor de mensen beter te maken. Dat kan je met veel of weinig technologie doen."

Foto: Pieter Ballon, VUB-professor, director Smart Cities  imec en Brussels Smart City Ambassador

Hoever staan onze steden vandaag met hun slim stadsbeleid?

Pieter Ballon: "Er is bij veel steden en gemeenten in België een bewustwording gekomen. Dit is dan ook een trein die we niet mogen laten voorbijgaan. We hebben vandaag veel mogelijkheden om problemen waar we al lang mee zitten, op het vlak van mobiliteit, veiligheid, energieverbruik, enz.,  op grote schaal efficiënt aan te pakken. Steeds meer steden stellen bijvoorbeeld een smart city-verantwoordelijke aan, die de strategie kan coördineren en ervoor zorgen dat er doorbraken komen. Ook bij de Agoria Smart Cities Awards worden interessante cases voor slimme steden naar voren gebracht."

“Steeds meer steden stellen een smart city-verantwoordelijke aan, die de strategie kan coördineren en ervoor zorgen dat er doorbraken komen.”

"In de transitie naar een slimme stad is het belangrijk om alle belanghebbenden op eenzelfde lijn te hebben. Stadsdiensten, burgers en bedrijven moeten samen in dezelfde richting werken. Urban labs zijn hiervoor een goed middel. Nieuwe toepassingen worden er op kleine schaal onder alle betrokken partijen getest. Iedereen kan dan zelf ervaren welke toepassingen ze in hun wijk of stad nodig hebben, welke echt tot resultaten leiden of alleen maar 'nice to have' zijn."

"Nu komt het erop aan om vanuit de eerste pilootprojecten naar een grootschalige implementatie te gaan. Op Vlaams, Brussels en Waals gewestelijk niveau verschijnen de eerste programma’s om over hele regio’s tot een slimme aanpak te komen. Natuurlijk staan we nog maar aan het begin van die grote uitrol. "

Slimme technologieën bieden veel mogelijkheden, maar met welke valkuilen moeten we rekening houden?

Pieter Ballon: "De data moet op een correcte manier verzameld worden. We moeten ervoor zorgen dat mensen zich comfortabel blijven voelen bij de toepassingen die ze krijgen. Je hebt vandaag bijvoorbeeld sensoren en camera’s die privacygevoelige gegevens al kunnen filteren voordat ze data doorsturen. Het gaat daarnaast ook om de beslissingen die je neemt met die slimme technologieën. Als je gaat ingrijpen in mensen hun leven, hebben ze ook het recht om te weten volgens welke principes dat gebeurt. Je hebt dus nood aan een zorgvuldig data- en algoritmebeleid."

“We moeten ervoor zorgen dat mensen zich comfortabel blijven voelen bij de toepassingen die ze krijgen.”

Wat mogen we van uw gastlezing op het Smart Cities Forum verwachten?

Pieter Ballon: "Ik zal het boek 'De humane stad' voorstellen, waar ik samen met zo'n 20 VUB-professoren aan heb gewerkt. We bekijken een slimme stad vanuit verschillende disciplines en stelden een ‘verkiezingsprogramma’ op als inspiratiebron voor een menselijke stad, gericht aan zowel de beleidsmakers als de mensen die straks gaan stemmen.De smart componenten moeten ten dienste staan van de mensen, zodat de stad leefbaarder en menswaardiger wordt. Daarover kom ik op 1 maart vertellen."

Pieter Ballon is een van de keynotesprekers op het Smart Cities Forum van Agoria op 1 maart, waar u bovendien kunt kennismaken met de initiatieven van Belgische en buitenlandse steden en gemeenten, waaronder de laureaten van de Agoria Smart City Awards 2018.
Info en inschrijvingen: http://www.smartcitiesforum.be/