Agoria-lid Rf-Technologies is gespecialiseerd in brandwerende oplossingen en is in volle transformatie naar een Factory of the Future. Met het project StackAssist hebben ze een innovatieve tool in handen om het inpakproces te vereenvoudigen en de transportkosten te minimaliseren.


Wie is Rf-Technologies?

Rf-Technologies is een toonaangevende Europese fabrikant van gespecialiseerde oplossingen voor brandcompartimentering en ontroking. 

Hun uitgebreide gamma bevat brandwerende kleppen, roosters, vlinderkleppen en manchetten, evenals ontrokingskleppen. De geboden oplossingen beantwoorden aan de strengste normen en garanderen een eenvoudige installatie in tal van gebouwen: ziekenhuizen, openbare gebouwen, hotels, kantoorgebouwen… 

Zij streven ernaar om klanten te 'ontzorgen' over hun brandwerende doorvoeringen. Dit bereiken ze door een uitgebreid gamma aan oplossingen te ontwikkelen voor ontroking en compartimentering, technische productinfo aan te bieden via een toegankelijke website en te werken met zeer korte leveringstermijnen.

In overeenstemming met hun pioniersrol op het gebied van conformiteit met internationale normen, testen ze producten sinds 2004 overeenkomstig de Europese testcriteria. In februari 2012 was Rf-t de eerste leverancier van een volledig gamma van brandkleppen met CE-markering. 

Case Digitale Factory - project : "StackAssist" 

Hoe kunnen ze verpakkingsdetails bij bestelling aan de klanten doorgeven, evenals het inpakproces vereenvoudigen voor de inpakkers, waardoor ze efficiënter kunnen stapelen?

Met het project StackAssistwillen ze verpakkingsdetails aan klanten kunnen doorgeven nog voor de aanvang van het inpakproces. Daarnaast trachten ze het inpakproces voor de inpakkers te vereenvoudigen, waardoor ze efficiënter kunnen stapelen. De naam van het project hebben ze overgenomen van de software 'StackAssist' die ze hiervoor gebruiken. 

Uitdagingen 

 • Welke software kan omgaan met de complexiteit van het huidige inpakproces?
  • Hoe kan de software omgaan met het inpakken van producten op productielijnen?
  • Hoe kan de software complexere vormen uit ons productassortiment behandelen?
 • Hoe kan er een onderhoudbare database worden gecreëerd, waarin we alle product- en verpakkingsdimensies bijhouden?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de inpakkers stapelen volgens het berekende stapelingsplan?
 • Hoe kunnen we verbeteringen in het berekende stapelingsplan identificeren?

Aanpak 

Bij de keuze van de software hebben ze eerst een aantal voorwaarden opgelijst. Enerzijds moet het stapelen zowel in dozen als op pallets mogelijk zijn. Tegelijk dienen de transportkosten te worden geminimaliseerd.

Dit betekent concreet dat ze steeds de voorkeur geven aan de kleinst mogelijke verpakking. Daarnaast moeten de sequenties of de volgorde waarmee de producten van de productielijnen komen, gevolgd worden in de software. Op deze manier wordt het stapelingsproces zo goed mogelijk nagebootst.

Rf-t heeft dan ook tal van producten met complexere vormen. Dit zijn producten met uitsteeksels bovenop de rechthoekige of cilindervormige basisvorm. Meestal betekent dit, dat ze een marge toevoegen aan de basisafmetingen en de producten als rechthoekige vormen aanzien.

Daarenboven proberen ze rekening te houden met gekende hoeveelheden van deze producten op een laag van een pallet.

Dit alles zorgt ervoor dat het stapelingsproces representatiever gesimuleerd wordt  door de software. 

Bij Rf-t zijn de meeste producten configureerbaar. Dit heeft als implicatie dat de productvariatie  oploopt in de 1.000.000. Een andere configuratie betekent ook vaak dat het product andere afmetingen heeft. Met dit gegeven hebben ze rekening gehouden bij het opzetten van de database. Er werd zoveel mogelijk gewerkt met parameters uit het ERP-systeem. Zo worden bij een bepaalde configuratie de oorspronkelijke basisafmetingen en het gewicht aangepast met een bepaalde marge die aan deze configuratie is gekoppeld. Deze manier van werken maakt de database beperkt in grootte en blijft ze onderhoudbaar. 

Om ervoor te zorgen dat er effectief wordt gestapeld zoals ze dat aan de klanten hebben doorgegeven, is het noodzakelijk dat ze het stapelingsplan kunnen visualiseren voor hun inpakkers. Dit werd mogelijk door het ontwikkelen van een grafische interface die in verbinding staat met onze scanning. Wanneer een bepaald serienummer wordt ingescand, wordt hierbij de specifieke locatie van het product op een pallet getoond en wordt een globaal overzicht gegeven van hoe het order zou moeten worden gestapeld. 

Bij het berekenen van het stapelingsplan vertrekken ze van de volgorde in de productie. Deze bepaalt de volgorde waarin deze producten door StackAssist op een pallet worden geplaatst. Door deze instelling wordt niet altijd op de meest optimale of aangewezen manier gestapeld. Daarnaast zijn er soms ook situaties waarin de transportkosten geminimaliseerd worden door StackAssist, maar tegelijk het transport ingewikkelder wordt gemaakt. Zo kan het zijn dat drie dozen de laagst mogelijk transportkosten opleveren, maar dat het transportgewijs praktischer is om een pallet te gebruiken. Om deze problemen aan te pakken, voeren we analyses uit op het stapelingsplan om verbeteringen te gaan identificeren.

Project Highlights 

De aspecten die essentieel waren om de targets te halen, zijn de volgende: 

 • Een vergelijking van de transportkosten en de totale gewichten zonder en met de StackAssist.

Om de performantie van StackAssist te meten alvorens ze het project uitrolden, hebben ze de transportkosten in de oude situatie tegenover de transportkosten van StackAssist uitgezet.

Vooreerst hebben ze een transportkost toegekend aan elke mogelijke verpakking

Type Verpakking

Transportkost

Kleine doos

1

Middelgrote doos

1,5

Grote doos

2

Kleine pallet

4

Grote pallet

6

Vervolgens hebben ze per order de totale transportkosten volgens StackAssist en volgens de oude situatie berekend. Om een globaal beeld te krijgen, hebben we de som gemaakt van alle transportkosten in beide situaties. 

Het gestelde doel: "met StackAssist een transportkost halen die gelijk aan of kleiner is dan deze in de huidige situatie". Aangezien er de laatste jaren al veel geïnvesteerd werd in het optimaliseren van het stapelingsproces en ze de stabiliteit van de stapelingen wilden verzekeren, viel er geen echt grote winst te verwachten op het vlak van transportkosten.

Bij de aankoop van StackAssist was de transportkost gelijk aan deze van de oude situatie. De StackAssist heeft Rf-t doen inzien, dat ze een aantal wijziging konden doorvoeren in de huidige manier van stapelen om de transportkosten te reduceren.

Zo is het bijvoorbeeld toegestaan dat sommige producten die voordien altijd op een pallet werden geplaatst, nu ook in dozen kunnen worden vervoerd. Dankzij StackAssist konden ze garanderen dat dit niet gepaard ging met een verlies aan stabiliteit of een grotere kans op productschade. 

Het visueel maken van het inpakproces

Het visueel maken van het inpakproces was een essentieel aspect van het StackAssist project. Zo wordt de operator volledig digitaal ondersteunt en is de kwaliteit van het inpakkingsproces verbeterd. Daarnaast worden de verpakkingsdetails doorgegeven aan de klanten. Op de bovenstaande figuur wordt zo'n een stapelingsplan getoond. 

Op dit stapelingsplan zijn de volgende elementen terug te vinden:

 • Aan de linkerkant wordt de specifieke locatie van het product op de pallet getoond, in het rechterscherm wordt de huidige pallet in het geel aangeduid,
 • De producten die voltooid zijn, worden in het groen weergegeven,
 • Er wordt aangegeven wat de overblijvende producten zijn, die nog moeten worden ingepakt,
 • Indien een verpakking wordt afgewerkt, wordt de pallet als voltooid aangevinkt,
 • Er wordt gemarkeerd hoe goed de inpakker het stapelingsplan van StackAssist aan het volgen is. Dit wordt aangegeven met een matchingspercentage. Indien de inpakker een product op de verkeerde pallet zet, zal het matchingspercentage lager liggen.

Gerealiseerde doorbraken 

 • In het offertestadium wordt een inschatting van de verpakkingsdetails en de aanmaak verkooporder doorgeven aan de klanten.
 • Klanten  kunnen sneller hun transport organiseren, evenals hun transportkosten berekenen.  
 • Het inpakproces is voor de inpakkers een stuk vereenvoudigd. Dankzij de visualisering is StackAssist vooral voor minder ervaren inpakkers of inpakkers in opleiding een tool waarmee ze sneller de juiste verpakkingskeuze zullen maken, waardoor de opleidingstermijn een stuk kan worden ingekort.

Ambitie 

Het productassortiment breidt jaarlijks uit en veel van deze producten zijn niet altijd even gemakkelijk te stapelen. Rf-Technologies willen de stabiliteit van de stapelingen blijven garanderen en daarbij blijven zoeken naar de laagst mogelijke transportkosten.

Omdat bij Rf-t volgens het MTO ('Make To Order') principe wordt gewerkt en de uiteenlopende producten op verschillende productielijnen worden geproduceerd, was het niet altijd mogelijk om het stapelingsplan correct te simuleren. Productie was niet altijd even voorspelbaar.

De ambitie van StackAssist is te kunnen omgaan met deze wisselvalligheden.

Op zoek naar nieuwe opportuniteiten voor uw digitale transformatie? Ontdek ze op dit traject dat u op weg zet naar uw digitale journey en laat u inspireren door enkele klinkende praktijkgetuigenissen! 

Dit artikel kadert in een reeks blogs rond Digitising Manufacturing, één van de Innovatieve BedrijfsNetwerk-projecten die financieel mee door de Vlaamse overheid ondersteund worden.

Blog gemist?