Door de huidige gezondheidssituatie in ons land wordt een stemming per brief of een elektronische stemming (op afstand) gezien als de beste optie om de stembusgang zo veilig mogelijk te laten verlopen.


De sociale partners zijn tot een consensus gekomen om de mogelijkheid tot het sluiten van een akkoord over een stemming per brief of een elektronische stemming nog te verlengen tot ná de voorziene uiterlijke datum van X+56. Er wordt daarbij geen expliciete einddatum voorzien.

De dreiging van het COVID-19-virus wordt een vijfde wettelijke hypothese om een beroep te kunnen doen op de stemming per brief.

In geval van stemming per brief mag de verzending van de stembiljetten gebeuren via een gewone prioritaire brief (ipv aangetekend). Bovendien kan men op ondernemingsvlak overeenkomen om de telling met 5 dagen uit te stellen om op die manier ook rekening te kunnen houden met later teruggestuurde stembiljetten.

Overeenkomstig deze akkoorden kan het aantal stembureaus en de verdeling van de kiezers over de stembureaus nog worden aangepast indien dit nodig zou zijn.

Het wetsvoorstel viseert alle akkoorden die nog zouden afgesloten worden ná het verstrijken van de uiterlijke datum X+56.

Bron : Voorziene wetswijziging van de Wet betreffende de sociale verkiezingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen