De VUB heeft in opdracht van het NBN een onafhankelijke marktstudie uitgevoerd over de impact van normen op onze economie. De resultaten hiervan zijn nu bekend.


In de industriesectoren verhogen de ontwikkeling en publicatie van een bijkomende norm het BBP met gemiddeld € 2,04 miljoen per jaar, terwijl de arbeidsproductiviteit per tewerkgestelde persoon met € 11,5 toeneemt. 

Normen dragen bij aan ongeveer 0,2% van het BBP, 19% van de BBP-groei en 19% van de arbeidsproductiviteitsgroei

Normen

 • vergemakkelijken de dialoog en transacties tussen klant en leverancier, waardoor ze de transactiekosten verlagen;
 • creëren een gelijk speelveld op competitieve markten;
 • spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de productkwaliteit en -veiligheid;
 • vergemakkelijken handel op wereldvlak en ondersteunen het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven op de wereldmarkten;
 • ondersteunen R&Dinnovatie en de commercialisering van innovatieve producten en diensten.

Uit de studie blijkt dat het gebruik van normen de volgende voordelen biedt. Percentage van de respondenten die de volgende voordelen vermelden:

 • verbetering van de product/servicekwaliteit (70,3%)
 • beperking van de risico’s (52,9%)
 • efficiëntiewinst in de waardenketens en lagere transactiekosten (38,8%)
 • makkelijkere markttoegang dankzij het creëren van een gelijk speelveld op competitieve markten (38,3%)
 • verbetering van de mogelijkheden om technische ontwikkelingen te volgen (32,1%)

De studie toonde ook aan dat deelnemen aan de ontwikkeling van normen de volgende voordelen biedt. Percentage van de respondenten die de volgende voordelen vermelden:

 • normen op sectorniveau beïnvloeden (77,4%)
 • vroege toegang tot strategische informatie – mogelijkheid om op veranderingen te anticiperen (71,4%)
 • ervaringen en kennis met anderen delen (70,5%)
 • netwerken met andere experten (69,0%)
 • toegang krijgen tot bedrijfsinformatie die anders niet beschikbaar zou zijn (23,2%)

De VUB marktstudie "Normen hebben positieve impact op onze economie" kunt u hier aanvragen. Een Engelstalige visual met de belangrijkste key messages vindt u hier.