De sectoroperatoren Sirris-Agoria, Agoria ICT en Volta & Sirris-Agoria verzorgen de technische ondersteuning en het administratieve beheer van Belgische normalisatiecommissies:

-          Verspreiden van de normalisatiedocumenten die door de Technische Commissies van het CEN, ISO of JCT1 
           worden opgesteld.

-          Bepalen van het Belgische standpunt, kanaliseren van vragen en opmerkingen over (ontwerp)normen.

-          Ontwikkelen van Belgische normen conform de CEN- en ISO-regels.

-          Beheren van de commissieleden en aantrekken van betrokken partijen.

-          Afvaardigen van een Belgische delegatie naar vergaderingen van Technische Commissies.

-          Aanwijzen van experten in werkgroepen.

-          Bewaken en toelichten van de normalisatieprocedures.