Er duiken steeds meer slimme geconnecteerde producten op en ook het aanbod aan technologie om IoT-oplossingen te realiseren, breidt zich verder uit. Heel wat bedrijven die fysieke producten bouwen, vragen zich af of en wanneer zij stappen moeten zetten. Niet investeren is misschien riskant, maar fout investeren is dat ook. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?  En hoe pakt u die aan?


In het WAT SLIM-project heeft Sirris meer dan 50 bedrijven geholpen bij het verkennen van het potentieel van slimme geconnecteerde producten voor hun business. De inzichten die tijdens dit project werden opgebouwd, zijn gebundeld in een wegwijzer. Deze geeft een overzicht van de 10 belangrijkste uitdagingen voor productbouwers die een eerste stap willen zetten naar slimme geconnecteerde producten.

Het WAT SLIM-initiatief werd ondersteund door VLAIO en uitgevoerd door Agoria en Sirris.

Contact bij Sirris: Pieter Beyl - Advisor Smart Products - pieter.beyl@sirris.be

  

Download de wegwijzer '10 belangrijke uitdagingen rond slimme geconnecteerde producten'